Ikäihmisten omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat palvelut, omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion, omaishoitajan vapaapäivät sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Tuen taso riippuu hoidettavan hoidon määrästä ja sitovuudesta. Omaishoidon tuen myöntäminen ja tilanteen arvioiminen perustuu hoidettavan kotona tehtävään kotikäyntiin ja toimintakyvyn arviointiin.

Palvelut hoidettavalle määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoitajalle annettava tuki määritellään omaishoitosopimuksessa. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet sekä niiden mukaiset omaishoidon palkkiot vahvistaa perusturvalautakunta. Omaishoidon tuki on veronalaista tuloa.

Omaishoito – palvelukuvaus

Omaishoitajan terveystarkastus -palvelukuvaus

Ikäkeskus

Ikäihmisten asiakasohjaus ja toimintakeskus
Palveluohjaaja Päivi Javanainen
Muistikoordinaattori Anne-Mari Rajala
Palvelusuunnittelija Tanja Sillanpää
Terveydenhoitaja Elina Partanen
Sairaanhoitaja Johanna Jaakonsaari
Tapailanpiha 7

14200 Turenki

Puh. 03 680 1883
Soittoajat:
ma-pe klo 8.00-16.00
la-su ei tavoitettavissa