Kotihoidon palvelut

Kotihoidon tavoitteena on edistää ja tukea asiakkaan hyvinvointia ja mahdollistaa kotona asuminen sairauksista ja toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Kotihoidon palveluja kohdennetaan kuntalaisille, jotka toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Kotihoidossa toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Asiakasta ohjataan ja kannustetaan omatoimisuuteen ja autetaan vain siinä, mistä asiakas ei itse selviydy.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille laaditaan yhteistyössä asiakkaan, läheisen, lääkärin ja hoitajan kanssa yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään kaikki asiakkaan saamat palvelut ja palvelun tuottajat. Säännöllistä palvelu on silloin, kun kuntalainen tarvitsee lähes päivittäin apua arjen toimissa, kuten ravitsemuksessa, hygienian hoidossa tai lääkehuollon toteutuksessa.

Kotiin annettava palvelu voi olla tilapäistä silloin, kun kuntalainen ei ilman sairaankuljetusta pääse esimerkiksi laboratoriokokeisiin tai haavan hoitoon.

Palvelu on maksullista ja säännöllisen kotihoidon maksu määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan. Maksun suuruuteen vaikuttaa asiakkaan saama tuntimäärä kuukaudessa. Kotihoitoa voi saada päivisin klo 7 – 21 välisenä aikana.

Raunio Pirjo

vs. kotihoidon palveluesimies, asiantuntijasairaanhoitaja
Tapailanpiha 13 B

14200 Turenki

Puh. 03 680 1351
Soittoajat:
ma-pe klo 8:00-11:00
la-su ei tavoitettavissa