Kotihoidon arviointitiimi

Arviointitiimi tekee palvelutarpeen arviointia sekä toteuttaa arviointijaksoja. Asiakkaaksi ohjaudutaan esimerkiksi Ikäkeskuksen kautta, sairaalasta kotiutuessa tai lääkärin / omasairaanhoitajan vastaanoton kautta. Arviointitiimi käynnistää arviointijakson, jonka tarkoituksena on kuntalaisen kotona selviytymisen arvioiminen ja tukeminen sekä toimintakyvyn koheneminen tai ylläpitäminen. Tavoitteena on asiakkaan motivoituminen itsenäiseen tai ohjattuun omien voimavarojen käyttöön.