Ikäihmisen sairastuessa, toimintakyvyn laskiessa tai muistin heiketessä meillä on joustava palvelukokonaisuus ikäihmistä varten. Palvelumme arvoperusta on asiakaslähtöisyys, palvelun oikea-aikaisuus, joustavuus ja ammatillinen osaaminen. Ikäihmisten palveluja toteuttavat vanhustyön tulosalueella Tapailakoti, vanhusten asumispalvelut, päiväkuntoutus Onnenapila, kotihoito ja ennakoivan vanhustyön tiimi.