Tapailakodin viihtyisä takkatupa.

Ympärivuorokautinen hoiva

Janakkalan kunta järjestää tehostettua palveluasumista ja laitoshoitoa paljon apua tarvitseville ikäihmisille kunnan omissa yksiköissä ja ostopalveluna.

  • Ympärivuorokautinen hoiva on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, ettei hänen kotona asumisensa ole enää mahdollista kotiin saatavan avun turvin.
  • Ympärivuorokautiseen hoivaan haetaan ottamalla yhteyttä Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaukseen.
  • Asiakasohjaus käynnistää selvityksen ikäihmisen palvelutarpeesta.
  • Hakemus käsitellään SAS-työryhmässä, joka kokoontuu säännöllisesti.
  • Ikäihmisen toimintakykyä ja selviytymistä arjessa arvioidaan valtakunnallisesti käytössä olevin mittarein.

Ympärivuorokautisen hoivan laitoshoitoyksikkönä on vanhainkoti Tapailakoti.

Paikan hakeminen muualta kuin kotikunnasta

Janakkalalainen ikäihminen voi hakea ympärivuorokautista hoivapaikkaa muista kunnista tai ulkokuntalainen voi hakea paikkaa Janakkalasta kotikuntalain nojalla.

  • Jos janakkalalainen haluaa hakea esimerkiksi asumispalvelupaikkaa sellaisesta kunnasta, jossa hänen lähiomaisensa asuvat, hänen tulee tehdä hakemus kyseiseen kuntaan. Hakemus käsitellään kunnassa, josta paikkaa on haettu.
  • Jos joku muu kuin janakkalalainen vanhus haluaa hakea palveluasumista Janakkalasta, hänen tulee ottaa yhteyttä Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaukseen.

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus
Tapailanpiha 7 B

14200 Turenki

Puh. 03 680 1883
Soittoajat:
ma-pe klo 8.00-16.00
la-su ei tavoitettavissa