Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut

Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin määrärahaa. Tarkoituksena on tukea veteraanien kotona asumista mahdollisimman pitkään. Janakkalassa Ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen asiakasohjausyksiköstä saatte ohjausta palveluiden hankinnassa puhelimitse ja kotikäynnillä.

Määrärahaa voi käyttää kotiin vietäviin palveluihin, esimerkiksi:

  • Ateriapalvelut, lounassetelit
  • Kotipalvelut- ja kotihoito
  • Pihatyöt
  • Tukikaiteisiin, luiskiin ja kynnysten poistoihin
  • Kuljetuspalvelut
  • Muut palvelut esim. turvapuhelin, apteekissa tapahtuva lääkkeiden annosjakelu
  • Virkistysretket ja päivätoiminta
  • Omaishoidon tuki
  • Tuettu kotona kuntoutuminen

Kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun veteraanin tulee olla vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamatunnuksen tai rintamapalvelutunnuksen omaava henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka on Janakkala. Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10%, ei voida antaa tämän määrärahan perusteella rintamaveteraaneille tarkoitettuja kunnallisia avopalveluja. Sotainvalidien palveluista vastaa palveluneuvoja Ilveskodilla p. 03 570 6129.

Lisätietoja saat tarvittaessa Valtionkonttorin rintamaveteraanien sivustolta: Kotona asumista tukemista palveluista.

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus
Tapailanpiha 7 B

14200 Turenki

Puh. 03 680 1883
Soittoajat:
ma-pe klo 8.00-16.00
la-su ei tavoitettavissa