Kotona asumista tukevat palvelut

Turvapuhelin

Turvapuhelimen voi saada kuntalainen, jolla on heikentynyt liikkumiskyky, kaatumisriski tai vaikeus käyttää kiinteää puhelinta avun kutsumiseen. Turvapuhelinpalvelun tarkoituksena on lisätä turvallisuuden tunnetta sekä mahdollistaa avun saanti kotiin ympäri vuorokauden. Turvapuhelinpalvelu ei edellytä kotihoidon asiakkuutta. Palveluun kuuluu turvapuhelinlaite ja turvaranneke, jonka avulla asiakas saa yhteyden hoitajaan.

Turvapuhelinta varten täytetään hakemus. Lisää tietoa saat soittamalla Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjauspuhelimeen. Palveluntarve arvioidaan tarvittaessa kotikäynnillä.

Turvapuhelinhakemus

Ateriapalvelu

Ateriapalvelu on tarkoitettu kuntalaiselle, joka ei toimintakyvyn alenemisen vuoksi itse tai omaisen avustuksella kykene valmistamaan aterioitaan eikä käyttämään kodin ulkopuolisia ruokapalveluita. Ateriapalvelu tukee kuntalaisen kotona selviytymistä ja mahdollistaa monipuolisen ravitsemuksen toteuttamista. Ateria on mahdollisuus saada  kotiin kuljetettuna kylmänä annoksena.

Palvelusta saa tietoa soittamalla asiakasohjaukseen, jonka kautta uudet asiakkuudet alkavat. Ateriamuutokset sekä aterioiden peruutukset ilmoitetaan avopalveluiden palvelusihteerille.

Kylpypalvelu

Kylpypalvelu on tarkoitettu ikäihmisille, joille peseytyminen kotona ei ole mahdollista. Kylvetyksestä vastaa kotihoidon henkilöstö. Palveluun voidaan tarvittaessa järjestää maksullinen kuljetus.

Kauppakassipalvelu, pyykki- ja siivouspalvelu

Kauppatavaroiden kotiinkuljetuksesta vastaavat yksityiset palveluntuottajat. Tavaroiden tilauksen voi tehdä asiakas itse, omaiset tai kotihoidon henkilöstö. Yksityiset siivous- ja kotihoitopalveluja tuottavat yritykset vastaavat siivouksesta sopimuksen mukaan.

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus
Tapailanpiha 7 B

14200 Turenki

Puh. 03 680 1883
Soittoajat:
ma-pe klo 8.00-16.00
la-su ei tavoitettavissa