Kotihoidon palveluseteli

Palvelusetelillä voi hankkia myönnettyjä palveluja kunnan hyväksymältä palveluntuottajalta.

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle palvelulle ja se vastaa sisällöltään kunnan omaa palvelua.

Palveluseteliasiakkaaksi ohjaudutaan kun kotihoidon myöntämisen edellytykset täyttyvät. Arviointitiimi tekee palvelutarpeen arvioinnin, joka painottuu asiakkaan kotona selviytymiseen sekä kuntoutumista edistävään toimintaan.

Palvelusetelin myöntäminen

  • Palveluseteli myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjausyksiköstä.
  • Kotihoidon palvelusetelillä tuotettavia palveluita ovat tilapäinen kotihoito ja säännöllinen kotihoito alle 12 h/kk
  • Seteliä voi käyttää vain päätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen
  • Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan bruttotulojen perusteella, Asiakkaan omavastuu palvelusta määräytyy palvelusetelin arvon ja yrittäjän perimän tuntihinnan välisestä erotuksesta.
  • Asiakas itse valitsee palveluntuottajan, halutessaan palveluntuottajaa voi vaihtaa.
  • Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä.

Asiakkaita palvelee Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjauspuhelin, jonka kautta ohjautuvat kaikki uudet asiakkaat.

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus
Tapailanpiha 7 B

14200 Turenki

Puh. 03 680 1883
Soittoajat:
ma-pe klo 8.00-16.00
la-su ei tavoitettavissa