Kotihoito

Kotihoidon palvelujen piiriin ohjaudutaan kun kotihoidon myöntämisen edellytykset täyttyvät. Asiakasohjauksen arviointitiimi tekee palvelutarpeen arvioinnin, joka painottuu asiakkaan kotona selviytymiseen sekä kuntoutumista edistävään toimintaan.

Asiakkaita palvelee Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjauspuhelin, jonka kautta ohjautuvat kaikki uudet asiakkaat. Säännöllisen palvelun piirissä olevien asiakkaiden asioissa olkaa yhteydessä suoraan oman alueen puhelimeen.

Kotihoidon palvelut

Kotihoidon tavoitteena on edistää ja tukea asiakkaan hyvinvointia ja mahdollistaa kotona asuminen sairauksista ja toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Kotihoidon palveluja kohdennetaan kuntalaisille, jotka toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Kotihoidossa toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Asiakasta ohjataan ja kannustetaan omatoimisuuteen ja autetaan vain siinä, mistä asiakas ei itse selviydy.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille laaditaan yhteistyössä asiakkaan, läheisen, lääkärin ja hoitajan kanssa yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään kaikki asiakkaan saamat palvelut ja palvelun tuottajat. Säännöllistä palvelu on silloin, kun kuntalainen tarvitsee lähes päivittäin apua arjen toimissa, kuten ravitsemuksessa, hygienian hoidossa tai lääkehuollon toteutuksessa.

Kotiin annettava palvelu voi olla tilapäistä silloin, kun kuntalainen ei ilman sairaankuljetusta pääse esimerkiksi laboratoriokokeisiin tai haavan hoitoon.

Palvelu on maksullista ja säännöllisen kotihoidon maksu määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan. Maksun suuruuteen vaikuttaa asiakkaan saama tuntimäärä kuukaudessa. Maksun määrää voi arvioida kotihoidon maksulaskurin avulla.

Tarvittaessa palveluita järjestetään kotiin ympäri vuorokauden.

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus
Tapailanpiha 7 B

14200 Turenki

Puh. 03 680 1883
Soittoajat:
ma-pe klo 8.00-16.00
la-su ei tavoitettavissa

Tiimipuhelimet Turenki

050 4727 255 Turenki, vihreä tiimi
050 4726 352 Turenki, sininen tiimi
050 4726 295 Turenki, oranssi tiimi
Tapailanpiha 9 C

14200 Turenki

Soittoajat:
ma-pe klo 7:00-14:00
la-su ei tavoitettavissa

Tiimipuhelimet Tervakoski

050 4207 744 Tervakoski, pinkki tiimi
050 4727 497 Tervakoski, keltainen tiimi
Kivimiehentie 2 A

12400 Tervakoski

Soittoajat:
ma-pe klo 7:00-14:00
la-su ei tavoitettavissa

Kotihoidon päivystys

Turenki 050 5610 873
Tervakoski 050 4359 854
Soittoajat:
ma-pe klo 14:00 – 21:00
la-su klo 07:00 – 21:00