Maksualennukset ja -vapautukset

Asiakas voi hakea asiakasmaksuunsa maksualennusta tai -vapautusta, mikäli maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai tämän perheen toimeentulon. Maksujen alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu toimeentulotuen mukaiseen tulo- ja menolaskelmaan, jossa huomioidaan asiakkaan ja hänen puolisonsa kaikki tulot, menot, velat ja varallisuus.

Kelan hoitotuki ja asumistuki tulee olla haettuna ennen maksualennushakemuksen käsittelyä. Maksualennus tai -vapautus myönnetään pääsääntöisesti hakemiskuukauden alusta enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. 

 

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella:

Janakkalan kunta
Toimisto- ja ICT-palvelut / Maksualennukset
Tapailanpiha 11 C, 14200 Turenki

 

Lisätietoja tarvittaessa puhelimitse:

Vammaispalveluiden asiakkaat, 03 6801414

Kotihoidon asiakkaat, 03 6801398

Ikääntyneiden asumispalveluasiakkaat, 03 6801501

Terveydenhuollon maksut, 03 6801417

 

Janakkalan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut 26.8.2021 (§ 78) asiakasmaksujen perimättä jättämisen tai alentamisen perusteet.

Nieminen Heidi

palvelusihteeri
Asiakaslaskutus Tapailakoti, Elsakoti, Kotipelto ja Kyterinhovi. Ostolaskujen asiatarkastus Tapailakoti, Kotipelto ja Kyterinhovi.
Tapailanpiha 11 B,

14200 Turenki

Puh. 03 680 1501
Henkilökuva Saija Rokkanen.