Tapailakoti

Tapailakoti on vanhainkoti, joka tarjoaa ympärivuorokautista laitoshoitoa neljällä kotialueella: Lyhde, Tähkä, Pellava ja Apila. Apilassa on myös yhdeksän intervallipaikkaa. Vanhainkotihoito on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät selviydy palvelujen turvin kotona tai palveluasumisen piirissä.

Tapailakodissa pyritään kodinomaisuuteen. Asukas voi käyttää omia vaatteitaan ja huoneeseen voi tuoda huonekaluja esim. pienen pöydän, nojatuolin, hyllyn tai tauluja, valokuvia yms. Huoneissa on valmiina hoivasänky.

Asukkaan hoitosuunnitelma ohjaa päivittäisen perushoidon toteuttamista. Perushoitoon vanhainkodissa kuuluu mm. asukkaan päivittäisestä hygieniasta, ravitsemuksesta ja riittävästä levosta/liikkumisesta huolehtiminen. Perushoidossa korostetaan asukkaan omien voimavarojen käyttöä. Asukasta kannustetaan ja tuetaan omatoimisuuteen päivittäisissä toimissa ja liikkumisessa. Asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ylläpidetään mm. tukemalla yhteydenpitoa läheisiin ja viettämällä yhteisiä toimintahetkiä. Näillä keinoin tuetaan myös asukkaan psyykkistä toimintakykyä.

Asukkaan hoito perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan. Omaiset ovat merkittävä voimavara, kun suunnittelemme asukkaan hoitoa. Omaiset ja vieraat ovat tervetulleita ilahduttamaan asukkaita haluamaansa aikaan. Tapailakodissa käy säännöllisesti ulkoiluttaja. Vapaaehtoistyönä ulkoilutus kuten myös päiväkoti- ja koululaisryhmät sekä eläkeläiset ja erilaiset harrasteryhmät ovat aina tervetulleita. Erilaiset musiikkiesitykset ja lyhyet näytelmät ovat suosittuja.

Vanhainkodin asukkaalle tehdään pitkäaikaishoitopäätös ja määritellään nettotulojen pohjalta pitkäaikaishoitomaksu. Asukas on oikeutettu hakemaan Kelan eläkkeensaajan hoitotukea. Pitkäaikaishoitomaksu pitää sisällään asumisen, ateriat, hoivan, lääkkeet ja hoitotarvikkeet.

Tapailakoti

vanhainkoti
Tapailanpiha 7

14200 Turenki

Puh. Lyhde 03 680 1521, Tähkä 03 680 1503, Pellava 03 680 1502, Apila 03 680 1592 (intervallit)