Asumispalvelut

Vierailut hoivayksiköissä korona-aikana (päivitetty 27.4.2021)

Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoiva

Janakkalan kunta järjestää tehostettua palveluasumista ja laitoshoitoa paljon apua tarvitseville ikäihmisille kunnan omissa yksiköissä ja ostopalveluna.

  • Ympärivuorokautinen hoiva on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, ettei hänen kotona asumisensa ole enää mahdollista kotiin saatavan avun turvin.
  • Ympärivuorokautiseen hoivaan haetaan ottamalla yhteyttä Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaukseen.
  • Asiakasohjaus käynnistää selvityksen ikäihmisen palvelutarpeesta.
  • Hakemus käsitellään SAS-työryhmässä, joka kokoontuu säännöllisesti.
  • Ikäihmisen toimintakykyä ja selviytymistä arjessa arvioidaan valtakunnallisesti käytössä olevin mittarein.

Janakkalan kunnan asumispalveluyksiköt:

Paikan hakeminen muualta kuin kotikunnasta

Janakkalalainen ikäihminen voi hakea ympärivuorokautista hoivapaikkaa muista kunnista tai ulkokuntalainen voi hakea paikkaa Janakkalasta kotikuntalain nojalla.

  • Jos janakkalalainen haluaa hakea esimerkiksi asumispalvelupaikkaa sellaisesta kunnasta, jossa hänen lähiomaisensa asuvat, hänen tulee tehdä hakemus kyseiseen kuntaan. Hakemus käsitellään kunnassa, josta paikkaa on haettu.
  • Jos joku muu kuin janakkalalainen ikäihminen haluaa hakea palveluasumista Janakkalasta, hänen tulee ottaa yhteyttä Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakaspalveluohjaajaan.

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus
Tapailanpiha 7 B

14200 Turenki

Puh. 03 680 1883
Soittoajat:
ma-pe klo 8.00-16.00
la-su ei tavoitettavissa