Koneet, laitteet ja välineet

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata kokonaan tai osittain kohtuulliset kustannukset koneiden, laitteiden tai välineiden hankkimisesta. Laitteita voi tarvita esimerkiksi liikkumisessa, viestinnässä sekä henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajalla. Kodinkoneisiin, viestintälaitteisiin sekä harrastus- ja vapaa-ajan välineisiin myönnettävän avustuksen tarkoituksena on helpottaa vammaisen henkilön päivittäistä elämää. Asiakkaan on selvitettävä, miten vamma tai sairaus rajoittaa omatoimisuutta, ja miten laite mahdollistaa itsenäisen suoriutumisen.

Korvausta voi hakea myös auton hankintaan ja autoon asennettaviin lisälaitteisiin. Autoavustuksen myöntämisellä tuetaan ensisijaisesti vaikeavammaisen henkilön opiskelua tai työssäkäyntiä. Kunta voi korvata ne kustannukset, jotka se katsoo kohtuullisiksi. Hakijan tilanne arvioidaan kuitenkin aina yksilöllisesti ennen päätöksen tekoa. Myös kunnan määrärahat vaikuttavat päätökseen.

Vammaispalvelulain nojalla ei korvata välineitä, jotka kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on

  • toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä (tavanomaisen elämän) asioissa, joita henkilö ei pysty kokonaan tai osittain itse vamman tai sairauden vuoksi tekemään
  • itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle
  • palvelu, jota tulee myöntää vammaispalvelulain mukaiset edellytykset täyttävälle vaikeavammaiselle henkilölle

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella:

  • päivittäisissä toimissa
  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Jos avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulee siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla.

Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin ja palvelusuunnitelmaan. Suunnitelmaa laadittaessa arvioidaan asiakkaan henkilökohtaisen avun tarve kaikilla elämänalueilla. Tehdyn arvioinnin perusteella ratkaistaan henkilökohtaisen avun sekä muiden palveluiden myöntäminen.

Asunnonmuutostyöt

Vammaispalvelulain mukaisilla asunnon muutostöillä tuetaan vaikeavammaisen henkilön asumista omassa kodissaan. Korvattavia muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, kulkuluiskan rakentaminen tai peseytymistilojen ja WC:n muuttaminen tarkoituksenmukaiseksi.

Hakemus kustannusten korvaamiseksi on hyvä tehdä vammaispalveluihin ennen kuin työt aloitetaan. Hakemuksen liitteeksi vammaispalvelu pyytää lausunnot fysioterapeutilta ja rakennusalan ammattilaiselta. Arvio tapahtuu asiakkaan kotiin tehtävällä kotikäynnillä, jossa on mukana myös vammaispalveluiden työntekijä. Kustannukset on haettava viimeistään puolen vuoden kuluttua muutostöistä.

Lisätietoja

Jaakkola Miia

palveluohjaaja
Vammaispalvelut

Puhelinaika ma-to klo 9-10.

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki

Laine Susanna

palveluohjaaja
Vammaispalvelut

Puhelinaika ma-to klo 9-10.

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki