Päivätoimintaa kunta järjestää kehitysvammaisille henkilöille omassa päivätoimintakeskuksessaan. Tarvittaessa toimintaa ostetaan myös muilta palveluntuottajilta. Päivätoiminta on tarkoitettu työkyvyttömyyseläkkeellä oleville henkilöille. Toimintaan ohjaudutaan kunnan asiakasohjausyksikön kautta.

Päivätoimintaa järjestetään vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella.

Katajan päivätoiminta

Katajan päivätoiminta on tarkoitettu kehitysvammaisille aikuisille, jotka tarvitsevat paljon tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Päivätoiminnassa huomioidaan asiakkaiden erityistarpeet, jotka voivat liittyä kommunikointiin, aistitoimintaan tai motoriikkaan, sekä autismikirjon ja psyykkisten oireiden mukanaan tuomat haasteet.

Päivätoiminnan sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan sekä tämän lähihenkilöiden kanssa. Suunnittelussa huomioidaan asiakkaan omat toiveet, tavoitteet sekä yksilölliset tarpeet. Päivätoimintapäivien määrä ja pituus sovitaan samassa yhteydessä ja se voi vaihdella. Toiminta koostuu erilaisista ryhmätoiminnoista. Näitä voivat olla mm. liikunta ja ulkoilu, musiikki, kädentaidot ja muu luova toiminta, arkipäivän taitojen harjoittaminen, koritehtävät, leivonta ja digitaidot. Erilaiset työtoiminnan muodot voivat olla sisällytettynä osaksi asiakkaiden päivätoimintaa.

Päivätoiminta rytmittää asiakkaiden arkea ja ylläpitää toimintakykyä. Katajan päivätoiminnassa käy päivittäin noin 30 asiakasta ja heitä varten päivätoiminnassa työskentelee neljä ohjaajaa.

Lisätietoja

Korhonen Mari

päivätoiminnan ohjaaja
Katajan päivätoiminta, Vammaispalvelut
Aarnenkuja 3 A 1, 14200 Turenki

Aija Palokangas

päivätoiminnan ohjaaja
Katajan päivätoiminta, Vammaispalvelut
Aarnenkuja 3 A 1, 14200 Turenki

Tapiala Kirsi

päivätoiminnan ohjaaja
Katajan päivätoiminta, Vammaispalvelut
Aarnenkuja 3 A 1, 14200 Turenki

Tonteri Suvi

päivätoiminnan ohjaaja
Katajan päivätoiminta, Vammaispalvelut
Aarnenkuja 3 A 1, 14200 Turenki

Pensola Anna

vammaispalveluiden asiantuntija
Vammaispalvelut
Aarnenkuja 3 A 1, 14200 Turenki