Omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön toimesta kotona. Hoidon tarve liittyy sairauteen tai vammaan. Alle 65-vuotiaan omaishoidon tuki järjestetään asiakasohjausyksikön kautta. Omaolon kautta voit itse arvioida oletko oikeutettu omaishoidon tukeen. Omaishoitajalla on korvauksen lisäksi oikeus vapaapäiviin, joita toteutetaan tilapäishoidon ja sijaishoidon kautta.

Omaishoidon tuen myöntämisestä päätettäessä arvioidaan:

  • Hoidettavan toimintakyky kattavasti niin, että arviointi sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin. Myös hoidettavan voimavarat selvitetään palvelua myönnettäessä.
  • Hoitajan terveys, voimavarat (esim. sosiaalinen verkosto), elämäntilanne ja kyky hoitaa läheistään.
  • Hoidon ja huolenpidon sitovuus, hoitoympäristö ja mahdollisten apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarve.
  • Vaikeasti vammainen tai sairas lapsi voi tarvita paljon enemmän hoitoa ja huolenpitoa kuin saman ikäinen terve lapsi. Päätöksenteossa otetaan huomioon, kuinka paljon saman ikäinen terve lapsi tai nuori tarvitsee hoivaa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa. Lisäksi arvioidaan kuinka hyvin lapsi tai nuori liikkuu, keskustelee ja kuinka paljon hän tarvitsee hoitotoimenpiteitä.

Lisätietoja

Jaakkola Miia

palveluohjaaja
Vammaispalvelut

Puhelinaika ma-to klo 9-10.

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki

Laine Susanna

palveluohjaaja
Vammaispalvelut

Puhelinaika ma-to klo 9-10.

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki