Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

  • Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut perustuvat vammaispalvelulakiin ja vammaispalveluasetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista (VpL ja VpA).
  • Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista (VpL:n 2 §).
  • Kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (VpA 5§).

Kuljetuspalvelua ei ole tarkoitettu lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta muun lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi KELAlta.

Hakeminen

Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti. Hakulomake löytyy tältä sivulta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan fysioterapeutin lausunto hakijan vamman tai sairauden vaikutuksesta liikkumis- ja toimintakykyyn. Liitteeksi käy myös lääkärinlausunto, jossa kuvataan kattavasti hakijan liikkumista ja toimintakykyä.

Kanta-Hämeen maakunnalliseen kuljetuspalveluun muutoksia 1.7.2022 alkaen

Kanta-Hämeen maakunnallisen kuljetuspalvelun (makupa) palveluntuottaja muuttuu. Uutena palveluntuottajana aloittaa 1.7.2022 Taksi Helsinki Oy.

1.7.2022 alkaen kyyti tilataan Taksi Helsingin kuljetuspalvelukeskuksen
numerosta (03) 4108 1617 (Huom! Numero on uusi).

Lisätietoja

Laine Susanna

palveluohjaaja
Vammaispalvelut

Puhelinaika ma-to klo 9-10.

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki

Jaakkola Miia

palveluohjaaja
Vammaispalvelut

Puhelinaika ma-to klo 9-10.

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki