Avotyö on vammaispalveluiden järjestämää työtoimintaa, missä avotyöntekijän on työpaikalla mahdollista oppia uutta ja vahvistaa olemassa olevia työtaitojaan. Myös työnantajalla on mahdollisuus kartoittaa avotyöntekijän osaamista ja soveltuvuutta alalle. Avotyöntekijä täydentää työyhteisöä sovittuja työtehtäviä tehden, mutta työt sujuvat avotyöntekijän poissa ollessa ilman erillisiä sijaisjärjestelyjä. Mikäli työnantajan kanssa arvioidaan, että avotyötä voidaan jatkaa työsuhteisena palkkatyönä, siirtyy työntekijä tuettuun työhön.

Avotyötä ja tuettua työtä tehdään tavallisilla työpaikoilla. Työtehtävä ja työaika räätälöidään työntekijän voimavarojen ja toimintakyvyn sekä työpaikan tarpeiden mukaisesti. Usein uuteen työhön perehtymistä edesauttaa, mikäli työtehtävät ovat selkeästi rajattuja ja rutiininomaisia. Avotyöntekijä saa eläkkeen lisäksi työosuusrahaa, jota maksetaan kuukausittain toteuman mukaisesti. Tuetussa työssä työntekijä on työsuhteessa, jolloin työnantaja maksaa palkan.

Avotyö on kehitysvammalain mukaista sosiaalipalvelua.

Työvalmentaja

Työvalmentaja on vammaispalveluiden asiakkaan ja työpaikkaohjaajien tukena arjessa. Hän auttaa sopivien työtehtävien ja työtapojen löytämisessä, sekä työtehtäviin perehdyttämisessä. Työvalmentajan ohjauskäynnit työpaikoille sovitaan tarpeen mukaan, esimerkiksi viikoittain. Työvalmentaja järjestää asiakaslähtöisesti vapaa-ajan toimintoja, kuten avotyön kokouksia, sählypelejä tai virkistysmatkoja. Työvalmentajan vastuulla on omien asiakkaiden palvelusuunnitelmien säännöllinen tarkistaminen yhteistyössä palveluohjaajan kanssa.

Hannula Anna

työvalmentaja
Vammaispalvelut
Aarnenkuja 3 A 2, 14200 Turenki