Vammaispalvelut järjestävät vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisia palveluja ja tukitoimia. Niiden avulla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vammasta tai sairaudesta johtuen on pitkäaikaisesti (vähintään vuoden ajan) erityisiä vaikeuksia suoriutua arjen toiminnoista.

Vammaispalveluiden palveluohjaajat neuvovat palveluiden hakemisessa. Saat heihin yhteyden soittamalla tai sähköpostitse. Tarvittaessa asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi kotona tai tapaaminen sovitaan asiantuntijan vastaanotolle.

Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma

Palvelujen järjestämiseksi asiakkaan kanssa tehdään palvelutarpeen arviointi. Arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa asiakkaan voimavarat, toimintakyky ja yksilölliset tarpeet sekä luoda kokonaisvaltainen näkemys tilanteesta.

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja kunnan viranomaisten välinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Päätökset palveluista tehdään erikseen. Lisäksi kehitysvammaiselle asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma (EHO).

Lisätietoja

Jaakkola Miia

palveluohjaaja
Vammaispalvelut

Puhelinaika ma-to klo 9-10.

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki

Laine Susanna

palveluohjaaja
Vammaispalvelut

Puhelinaika ma-to klo 9-10.

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki