Avoterveydenhuollon asiakasmaksut

 • terveyskeskuslääkärin avosairaanhoidon käyntimaksu 20,90 € / käynti. Käyntimaksuja laskutetaan enintään kolmelta käynniltä/vuosi (mukaan lukien etäkäynti).
 • erikoislääkärin käyntimaksu 20,90 € / käynti. Käyntimaksuja laskutetaan enintään kolmelta käynniltä/vuosi (ml. etäkäynti)
 • yksilökohtainen fysioterapia (ml.etäkäynti) 11,60 € *
 • ravitsemusterapia 11,60 €
 • jalkojen hoito 11,60 €
 • puheterapia (ml. etäkäynti) 11,60 €
 • toimintaterapia 11,60 €
 • lääkärin/hammaslääkärin todistus tavallinen 51,50 € **
 • todistus ajo-oikeutta varten 61,80 €
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika (lääkäri, hammaslääkäri, suuhygienisti) 51,50 €. Vastaanottoajan peruutus on tehtävä viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa
 • tilapäinen kotisairaanhoito lääkäri ja hammaslääkäri, kotikäynti 19,20 €
 • tilapäinen kotisairaanhoito, muu henkilö, kotikäynti 12,20 €
 • kansainvälinen rokotustodistus 14,40 €
 • salmonellatodistus 15,70 €
 • HIV-todistus 28,80 €

*) Maksuttomat fysioterapian palvelut

 • jatkohoito äitiysneuvolassa esim. raskausdiabetes tai muu raskauteen liittyvä ongelma
 • fysioterapeutin toteuttama akuutti tehostettu kotikuntoutus
 • fysioterapeutin ohjaama aktivoiva kotikuntoutus
 • fysioterapeutin arvio kuljetustuen tai asunnonmuutostyön tarpeesta
 • fysioterapeuttinen ohjaus ja liikuntaneuvonta, joka on verrattavissa terveydenhoitajan tarjoamaan ravitsemus- yms. neuvontaan, mm. diabetes- ja verenpaineasiakkaat
 • sairaalassa toteutettava yksilöllinen fysioterapia
 • kotihoidon asiakkaiden yksilöllinen fysioterapia
 • arviointijakson asiakkaiden fysioterapia
 • ryhmässä tapahtuva fysioterapia

**) Maksua ei peritä seuraavista todistuksista:

 • A-todistus (lyhytaikainen sairaslomatodistus),
 • B-todistus, jos se koskee sairaspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, eläkettä, lääkkeen erityiskorvausta tai kuntoutusta
 • nuorison terveystodistus
 • todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
 • lausunto veteraanikuntoutusta varten
 • lääkärinlausunto holhousasioissa
 • todistus lapsen sairaudesta
 • todistus matkakustannusten korvausta varten
 • todistus koulukyydityksestä sairauden perusteella
 • todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten
 • allergiatodistukset
 • neuvolan ja kouluterveydenhuollon todistukset
 • kutsuntatarkastustodistus
 • keltakuume- ja muu rokotustodistus

Suun terveydenhuollon maksut

 • suuhygienisti, perusmaksu 10,30 €
 • hammashoidon perusmaksu (hammaslääkäri) 13,30 €
 • hammashoidon perusmaksu (erikoishammaslääkäri) 19,50 €
 • kuvantamistutkimus, hammaskuva 8,50 €
 • kuvantamistutkimus, leukojen ja koko hampaiston panoraamartg 19,20 €
 • ehkäisevä hoito 8,50 €
 • vaativuusluokka 0-2: 8,50 €
 • vaativuusluokka 3-4: 19,20 €
 • vaavituusluokka 5-7: 38 €
 • vaativuusluokka 8-10: 55,60 €
 • vaativuusluokka 11-: 78 €
 • proteesin huolto pohjauksella 55,60 €
 • proteesin huolto korjaus 38 €
 • akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 €
 • kruunut ja sillat 186 €
 • rankaproteesi 225,70 €

Laitoshoidon maksut (sairaala ja vanhainkoti)

 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 49,60 €/hoitopäivä
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,80 €/hoitopäivä
 • päivä- tai yöhoidon maksu 22,80 €/hoitopäivä
 • omaishoitajan vapaan aikainen hoito 11,60 €/hoitopäivä
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määräytyy asiakkaan tulojen mukaan

Terveydenhuollon asiakasmaksukatto vuonna 2022 on 692 €