Terveysasemilla ja hammashoitoloissa on jokaisena arkipäivänä vastaanottoaikoja kiireellisiä asioiden hoitamista varten. Katso tarkemmin terveysasemat ja hammashoitolat

Kanta-Hämeen keskussairaalan ensiapu on tarkoitettu välitöntä, kiireellistä hoitoa tarvitseville potilaille.

Hoitotakuu kiireettömissä asioissa

Kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Suun terveydenhuollossa odotusaika kiireettömään hoitoon saa olla enintään kuusi kuukautta.  Terveydenhuoltolaki §51

Hoitoon pääsy 21.11.2022

  • Terveysasemilla on vastattu puhelimeen keskimäärin alle 77 min. kuluessa arkipäivisin

(kolmas vapaa kiireetön aika)

  • Kiireettömään hammashoitoon odotusaika on Turengissa 55 päivää ja Tervakoskella 52 päivää.
  • Kiireetön aika suuhygienistille on Turengissa 71 päivää ja Tervakoskella 42 päivää.
  • Kiireetön lääkäriaika Turengissa 11 päivää ja Tervakoskella 11 päivää.
  • Kiireetön hoitajan vastaanotto Turengissa 11 päivää ja Tervakoskella 1 päivää.
  • Kiireetön fysioterapeutin vastaanottoaika Turengissa tai Tervakoskella on 25 päivää.