Reseptin uusinta terveysasemilla

Terveysasemilla uusimme niiden potilaiden reseptejä, joilla on hoitosuhde terveysasemaan.
Yksityislääkäreiden kirjoittamat reseptit tulee uusia yksityislääkärillä.
Reseptit tulee uusia hyvissä ajoin ennen lääkkeen loppumista. Päivystyksessä emme uusi reseptejä.

Reseptin uusinta voi kestää 8 päivää
Reseptin uusinta on aina hoitopäätös. Lääkärin tulee perehtyä potilaan sairauskertomukseen ennen reseptin uusimista. Reseptejä uusittaessa kotiseurannat (esim verenpaineen tai verensokerin kotimittausten tulokset) täytyy olla lääkärillä nähtävänä ja tiedossa tulee olla alle 12-vuotiaan lapsen paino.

Lääkäri voi kieltäytyä reseptin uusinnasta, mikäli katsoo vastaanottokäynnin olevan tarpeen lääkehoidon asianmukaisuuden selvittämiseksi tai potilaan sairauskertomuksessa ei ole riittävää tietoa lääkehoidosta. Kaikista uusittavista lääkkeistä tehdään sähköinen eResepti. Lääkkeen voi tämän jälkeen käydä ostamassa mistä tahansa apteekista.

eReseptin uusinta

eReseptillä kirjoitetun lääkkeen toimittamatta oleva määrä ja reseptin voimassaoloaika näkyvät lääkepakettiin kirjoitetussa tarrassa tai sen voi tarkistaa www.omakanta.fi -palvelussa. Apteekki auttaa myös arvioimaan, milloin kaikki lääkkeet reseptiltä on ostettu.

Täysi-ikäinen näkee reseptitietonsa ja voi tulostaa resepteistä myös yhteenvedon www.omakanta.fi -palvelussa.

eReseptin uusinnan jälkeen potilas saa tekstiviestin matkapuhelimeensa edellyttäen, että tekstiviestilupa ja matkapuhelinnumero on ilmoitettu terveysasemalle.

Lääkitystieto mukaan vastaanotolle

Ota käyttöösi lääkelista
Tuo mukanasi lista käyttämistäsi lääkkeistä vastaanotolle. Näin voimme päivittää sairaskertomusjärjestelmän lääkelistan kohdalleen turvallisen hoidon varmistamiseksi.

PKV-lääkkeiden uusinta

Keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden ja vahvojen kipulääkkeiden uusinnasta, ilman vastaanottokäyntiä tulee sopia erikseen. Lääkkeiden uusinta edellyttää aina hoitosuunnitelmaa, joka on kirjattu potilaan sairauskertomukseen. Rauhoittavien lääkkeiden tai vahvojen kipulääkkeiden annostuksen määrää lääkäri ja annostusta ei tule ylittää. Reseptiä ei voida uusia ennen suunniteltua annoksen mukaista määräaikaa.

Muualla aloitetun lääkehoidon jatkaminen

Jos lääkehoito on aloitettu toisessa hoitopaikassa, on hyvä varata vastaanottoaika hoidon arviointia varten. Samalla tilataan potilaan kirjallisella luvalla tiedot aiemmasta hoitopaikasta, mikäli niitä ei ole saatavissa sähköisestä sairauskertomuksesta. Näin varmistutaan hoidon asianmukaisesta jatkumisesta.
Terveyskeskuksemme henkilökunta neuvoo reseptien uusintaan liittyvissä asioissa.