Potilasjärjestöistä saat lisätietoa sairauksista sekä vertaistukea.

Sydänliitto

Yhteiskunnassa aktiivisesti toimiva Sydänliitto edistää sydänterveyttä, lisää ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia. Janakkalan sydänyhdistys.

Diabetesliitto

Suomen Diabetesliitto ry on kansanterveys- ja potilasjärjestö.
Toimimme diabeetikoiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä, elämänlaadun parantajana ja pysyvänä edunvalvojana. Hämeenlinnan seudun diabetesyhdistys.

Muistiliitto

Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestö. Kanta-Hämeen muistiyhdistys.

Allergia- ja astmaliitto

Allergia- ja astmaliitto jäsenyhdistyksineen on valtakunnallinen terveysjärjestö. Paikallisyhdistykset toimivat kautta maan. Hämeen allergia- ja astmayhdistys

Psoriasisliitto

Psoriasisliitto on kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka huolehtii psoriaatikoiden edunvalvonnasta ja psoriasiksen tunnettuuden kasvattamisesta. Liitto myös tarjoaa palveluita ja vertaistukea psoriaatikoiden tueksi. Hämeenlinnan seudun psoriasisyhdistys.

Nivelyhdistys

Nivelyhdistys edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten, mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa. 

Reumaliitto

Reumaliitto on kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Liitto valvoo tule-sairaiden oikeuksia, tukee jäsenyhdistystensä työtä sekä vahvistaa sairastuneiden sosiaalista tukiverkkoa. Hämeenlinnan reumayhdistysJanakkalan reuma.

Aivoliitto

Aivoliitto on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus.  Kanta-Hämeen AVH-yhdistysTurengin AVH-kerho.

Keliakialiitto

Keliakialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia. Hämeen keliakiayhdistys.

Syöpäjärjestöt

Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö, jonka tavoitteena on turvata kaikille hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Järjestö tarjoaa tietoa, tukea ja toivoa. Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta. Hämeenlinnan paikallisosasto