Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen potilasopas  kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan.

Miten toimia kun asiat eivät ole sujuneet toivomallasi tavalla

Pyrimme hoitamaan sinua mahdollisimman hyvin ja yhteisymmärryksessä kanssasi. Jos hoidossasi tai kohtelussasi on kuitenkin ilmennyt ongelmia, toivomme, että keskustelet asiasta kyseisen lääkärin tai hoitajan kanssa. Ongelmat voidaan usein ratkaista keskustelemalla siellä, missä asiat ovat tapahtuneet.

Voit antaa palautteen toiminnasta sähköisesti tai täyttää palautelomakkeen terveysasemalla. Käsittelemme kaikki palautteet.

Jos epäilet potilasvahinkoa, voit tehdä vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen

  • Potilasvakuuutuskeskus ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset.

Voit tehdä ilmoituksen lääkevahingosta myös Lääkevahinkovakuutusyhtiölle

Jos et ole tyytyväinen terveydenhoitoosi tai sairaanhoitoosi tai siihen liittyvään kohteluusi, sinulla on lain mukaan oikeus tehdä muistutus. Muistutukseen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla (15§). (PotLaki 785/1992.) Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista.

Potilasasiamies

  • Antaa neuvoja ja tietoja potilaan oikeuksista
  • Avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
  • Toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Yhteystiedot

Potilasasiamiesten puhelinnumero on 03 629 3204

Takaisinsoittopalvelu on auki ma-to 8 -12.

Ma-to kello 12.00 mennessä tulleisiin soittopyyntöihin vastataan viimeistään seuraavana arkipäivänä

Voit jättää yhteydenottopyynnön myös tekstiviestitse numeroon 045 73965639. Tähän numeroon ei ole mahdollista soittaa tai laittaa multimediaviestejä.

Potilasasiamiehinä toimivat Kirsi Vilpa ja Tiina Ketola-Mäcklin. Heidät tavoittaa myös sähköpostilla kirsi.vilpa@omahame.fi tai tiina-ketola-macklin@omahame.fi.

Tapaamiset

Asiakastapaamisiin tulee varata aika etukäteen.