Ihminen voi halutessaan ilmaista hoitoa koskevan tahtonsa tulevaisuuden varalta laatimalla hoitotahdon. Hoitotahto on hyvä laatia kirjallisesti, jotta se on tarvittaessa hoitoon osallistuvien käytettävissä. Sen olemassaolosta ja sijainnista on syytä kertoa läheisille mm. onnettomuuksien ja sairauskohtauksien varalta.

Hoitotahdon laatimisesta on olemassa eri tahojen laatimia ohjeita. Hoitotahto voidaan tehdä vapaamuotoiseksi tai valmiille lomakepohjille. Se voi sisältää yksityiskohtaisiakin ohjeita erilaisten tilanteiden varalle. Ohjeiden avulla on mahdollista saada tietoa siitä, miten ihminen on itse ilmoittanut haluavansa tulla hoidetuksi, mikä helpottaa niin omaisten ja läheisten kuin hoitoon osallistuvienkin toimintaa.

Hoitoon osallistuvien on mahdollisuuksien mukaan noudatettava hoitotahtoa. Tilanteissa, joissa potilas kykenee ilmaisemaan hoitotahtonsa, mutta ei kykene itse varmentamaan sitä koskevaa merkintää, sen voi allekirjoituksellaan varmentaa kaksi terveydenhuollon ammattihenkilöä, jotka ovat kuulleet tai voineet muuten luotettavasti todeta potilaan tahdonilmaisun.

Janakkalan hoitotahtolomake

Hoitotahtolomake omakannassa

Voit myös tallentaa hoitotahdon- ja/tai elinluovutustahdon Omakantaan. Kerro meille päivittäneesi hoitotahtosi Omakantaan asioidessasi terveysasemalla tai eOmahoidon kautta (www.janakkala.fi/eomahoito), niin päivitämme sen riskitietoihin paremmin näkyviin.