Muistipoliklinikalla saa tietoa, neuvoa ja ohjausta muistiin ja muistisairauksiin liittyvissä asioissa sekä tuetaan niin omaehtoiseen hyvinvointiin kuin aivoterveyden edistämiseenkin ennaltaehkäisevästi.

Muistipoliklinikka on tarkoitettu niille kuntalaisille, joka on ohjattu omahoitajan tai-lääkärin toimesta muistin jatkotutkimuksiin tai kenelle on tehty muistisairaus diagnoosi. Toiminnan tarkoituksena on selvittää muistihäiriöiden syitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Muistitutkimukset käynnistyvät ottamalla yhteyttä oman alueesi sairaanhoitajaan, joka tarvittaessa tekee lähetteen muistipoliklinikalle ja muistikoordinaattori ottaa yhteyttä ajan varaamiseksi muistioireiden tarkempaa selvittelyä varten. Näihin kuuluu haastattelut, toimintakyvyn arviointi eri mittareita hyödyntäen sekä tarvittaessa laboratoriokokeet ja pään kuvantaminen.

Tutkimusten jälkeen muistikoordinaattori varaa tarvittaessa geriatrin vastaanottoajan muistioireen syyn selvittämiseksi. Asiakas saa tilanteen mukaisen tiedon ja ohjeistuksen sekä jatkoseuranta ohjeet. Muistisairaille ja heidän omaisilleen annetaan ensitietoa muistisairauksista niin käyntien yhteydessä kuin ensitietokursseilla.

Muistisairauden seuranta on tarkoitettu niille, kenellä on diagnosoitu muistisairaus sekä hänen omaisilleen ja läheisilleen. Seurantakäyntien tarkoitus on tukea kotona asumista palvelutarpeita arvioiden sekä antamalla tietoa, tukea ja ohjausta muistisairauteen liittyvissä asioissa. Seurannan voi toteuttaa muistikoordinaattori, terveysaseman omahoitaja, ikäihmisten terveydenhoitaja tai palveluohjaaja. Seurantakäynnillä on myös mahdollista omaisen olla paikalla asiakkaan niin halutessaan. Vuosittain  järjestetään lääkärin seurantakäynti.

Muistipoliklinikan tavoitteena on, että asiakkaan muistioire ja toimintakyky sekä palveluntarve tulevat arvioiduksi kokonaisvaltaisesti on kyse muistioireisesta tai muistisairaasta asiakkaasta. Tavoitteena on myös, että asiakas saa seurantakäynnit sovitusti ja myös tuen kotona asumiseen.

Hyödyllisiä linkkejä

Muistikoordinaattori palvelee sekä Turengin että Tervakosken terveysasemalla.

Tapailanpiha 7 B , 14200 Turenki