Suun omahoito

Suun terveyttä eri ikäryhmille

Suomen hammaslääkäriliiton sivuilta löydät tietoa suun ja hampaiden itsehoidosta, suunterveyden merkityksestä yleisterveydelle, terveellisestä ravitsemuksesta, hampaiston kehittymisestä ja rakenteesta, suun ja hampaiden sairauksista, tapaturmista ja hoitotoimenpiteistä, tupakan ja alkoholin suuvaikutuksista sekä erityisohjeita tiettyjä yleissairauksia sairastaville.

Suun ja hampaiston toimintakyky heijastuu ihmisen koko terveydentilaan. Pyrimme ehkäisevän ja korjaavan hoidon palveluillamme siihen, että jokainen voi säilyttää toimintakykyisen hampaiston läpi elämän. Suun terveyden saavuttamisessa ja ylläpitämisessä ratkaiseva rooli on kuitenkin asiakkaalla itsellään.
Lasten ja nuorten suun terveyden edistämiseen tarvitaan yhteistyötä kodin, koulun ja hammashoitohenkilöstön kesken.

Ensimmäistä lasta odottavan perhe

Odottavat vanhemmat voivat varata ajan suuhygienistille suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvioon. Käynnillä kartoitetaan kotihoitotottumukset, ruokailutavat, ksylitolin ja fluorin käyttö, kerrataan mm. hampaiden reikiintymiseen vaikuttavat tekijät ja lapsen hampaiden kehitys ja hoito, sekä tehdään suun terveystarkastus. Mikäli tarkastuksessa ilmenee hoidon tarvetta, ohjataan vanhemmat hammaslääkärin tutkimukseen.

Lapset ja nuoret

Neuvolaikäisten lasten suun terveystarkastuksista huolehtivat suuhygienistit ja hammashoitajat.Tarkastuksiin kutsutaan 6-8 kk, 2-vuotiaat, 3-vuotiaat, 4,5-vuotiaat ja 6-vuotiaat lapset. Tarvittaessa annetaan aika hammaslääkärille.Kouluikäiset lapset kutsutaan hammaslääkärin tarkastukseen 1., 5. ja 8. luokilla. Näiden tarkastusten yhteydessä määritellään yksilöllinen hoidon tarve välitarkastuksineen ja lapsi tai nuori ohjataan tarvittaessa oikomishoitoon. Alle 18-vuotiaat saavat meiltä kutsun tarkastuksiin, he kuuluvat kutsujärjestelmän piiriin.

Aikuiset

Aikuiset hakeutuvat hammashoitoon pääsääntöisesti itse.

Opiskelijat

Opiskelija voi varata ajan suun terveystarkastukseen suuhygienistille kerran opiskelun aikana. Mikäli hoidon tarvetta ilmenee, ohjataan opiskelija hammaslääkärin tutkimukseen. Opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestetään kunnassa sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille riippumatta heidän asuinkunnastaan ja ne ovat käytettävissä myös työharjoittelun aikana. Opiskeluterveydenhuolto on maksutonta alle 18-vuotiaille. Sen jälkeen maksu määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville, ammattikorkeakoululaisille ja yliopisto-opiskelijoille. Yliopisto-opiskelijat hakeutuvat hoitoon Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön (YTHS).