Koko ikäluokan kattavat terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon sekä mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen.

Kouluterveydenhoitajat ja -lääkärit ovat avainasemassa ongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja tuen tarjoamisessa. Terveystarkastus tehdään vuosittain. Tulevien 1. ja 7. luokkien oppilaiden terveystarkastuksia tehdään myös kesällä. Lisätietoa terveystarkastuksista voi käydä lukemassa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen internetsivuilta.

Tulosta tästä esitietolomake kouluuntulotarkastukseen

Laaja terveystarkastus

Laaja terveystarkastus tehdään 1.-2., 5. ja 7.-8. luokilla. Se sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastuksen. Kouluterveysasetus edellyttää huoltajan läsnäoloa laajassa terveystarkastuksessa.

Laajoissa terveystarkastuksissa on käytössä opettajan täyttämä Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomake.

Yläkoulun 8. luokan tarkastuksessa oppilaan terveyttä tarkastellaan myös ajokyvyn, jatko-opiskelun sekä ammatinvalinnan kannalta. Nuorison terveystodistusta ei enää kirjoita. Ajokortin hankinta, Mikäli tarvitset lääkärintodistuksen ajokyvystä, voit hakea maksullisen lääkärintodistuksen omalääkäriltäsi tai yksityiseltä terveysasemalta.

Laajoihin terveystarkastuksiin liittyvät lomakkeet

Muita palveluita

Silmälääkäripalveluista Janakkalan kunnalla on sopimus Optikko kivisen, silmälääkäri Erja Oksmanin kanssa. Terveydenhoitaja tekee lähetteen mikäli sovittu seulontaraja alittuu.