Koululääkärit käyvät kouluilla ja oppilaitoksissa ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Ajanvaraus lääkärille tapahtuu oman kouluterveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa ja lääkärityön osalta painottuu laajoihin terveystarkastuksiin. Tavallisissa lasten ja nuorten sairauksissa ja tapaturmissa tutkimus ja hoito tapahtuu terveysasemalla.

Yksilöllisen tarpeen mukaisia tapaamisia sovitaan esim. kasvun seuraamiseksi. Jatko-opiskeluun liittyvät lausunnot kirjoittaa koululääkäri.

Koululääkäri selvittelee koulunkäyntiä haittaavia sairauksia ja pulmia tarvittaessa yhdessä koulun ja muun opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.