Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskouluikäisille lapsille. Lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat nuoret kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin.

Peruskouluikäisten kaikki sairaanhoito hoidetaan terveysasemilla.

Kaikilla kouluilla ja oppilaitoksissa terveydenhoitajat pyrkivät auttamaan äkillisissä sairaustapauksissa ja tapaturmatilanteissa paikalla ollessaan. Koulujen ulkopuolinen ensiapupäivystys toimii ensisijaisesti omalla terveysasemalla tai Kanta-Hämeen keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Päivystyksellisissä tilanteissa apua saa numerosta 116117 tai hätätilanteissa 112.

Milloin kouluterveydenhoitajalle?

Kun haluaa keskustella…

 • kasvamisesta ja murrosiästä
 • ravitsemukseen ja syömiseen liittyvistä asioista
 • lepoon, uneen ja liikuntaan lliityvistä asioista
 • toistuvista koulupoissaoloista
 • oppilaan päihteidenkäytöstä
 • seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista tai tarvitsee ehkäisyneuvontaa. HUOM! Kaikki alle 25-vuotiaat Janakkalassa koulua käyvät ovat oikeutettuja ilmaiseen raskaudenehkäisyyn.

tai…

 • kun tarvitsee apua pitkäaikaissairauden  ja koulunkäynnin/opiskelun yhteensovittamisessa
 • kun jaksaminen huolestuttaa
 • kun tarvitsee neuvoa terveyspalveluiden käytöstä

Milloin terveysasemalle tai omalle lääkärille?

 • vapaa-ajan tapaturmissa
 • sairaanhoidollisissa asioissa (esim. korva- ja silmätulehdukset),
 • pitkäaikaissairauksien (esim. astma) lääkehoidossa ja seurannassa
 • opiskeluterveydenhuollossa (lukio/ammattikoulu) järjestetään opiskelijoille myös sairaanhoitopalveluita mutta tämä ei koske peruskouluikäisiä.

Perhekeskuksen toimijat ovat tarvittaessa apunanne perheen huolissa.