Janakkalan kunnassa toimii psykologeja sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä sivistystoimessa. He edustavat peruspalveluissa psykologista asiantuntemusta ja auttavat erilaisissa ongelmatilanteissa. Voit hakeutua psykologille suoraan ottamalla yhteyttä. Kaikki psykologit ovat mukana perhekeskuksen palveluverkostossa.

Neuvolapsykologi

Neuvolapsykologi tukee osana perhekeskusta äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaita raskausaikaan ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa sekä lapsen kehityksellisissä ja kasvatukseen liittyvissä pulmissa. Neuvolapsykologin työ on pääsääntöisesti luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja varhaisessa vaiheessa tapahtuvaa lyhytkestoista ohjausta, neuvontaa ja hoidollista työskentelyä. Lisäksi neuvolapsykologi tekee alle esikouluikäisten kehitystasoarvioita. Neuvolapsykologi tekee yhteistyötä muiden lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen kanssa. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta, lähetettä ei tarvita. Hoitoon hakeutumisesta voi neuvotella esim. neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Asiakas voi ottaa myös puhelimitse suoraan yhteyttä neuvolapsykologiin.

Neuvolapsykologi palvelee äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaita seuraavissa tilanteissa:

 •  Raskauteen tai synnytykseen liittyvät asiat askarruttavat
 •  Uuteen elämäntilanteeseen tai vanhemmuuteen sopeutumisessa on haasteita
 •  Vanhemmalla on synnytyksen jälkeistä tai raskausaikana alkanutta masennusta tai ahdistuneisuutta
 •  Perheessä on ollut jokin vanhemmuuteen liittyvä kriisi, kuten keskenmeno, abortti, lapsettomuus, lapsen menetys tai sairaus
 •  Lapsen kasvuun tai kehitykseen liittyy huolenaiheita
 •  Lapsen kehitystason arviointi ja seuranta edellyttää psykologisia tutkimuksia

Tyni Paula

Neuvolapsykologi
Terveyspalvelut

Soittoaika ti-to 12-12.30
Chat ke 12:30-13:30

Tapailanpiha 13 B, 14200 Turenki

Koulupsykologi

Koulupsykologi palvelee 6–13-vuotiaita esiopetuksen ja alakoulujen oppilaita. Koulupsykologi työskentelee osana monialaista oppilashuoltoa edistäen oppilaiden hyvinvointia sekä tarjoten tukea koulunkäyntiin ja psyykkiseen kasvuun. Koulupsykologi tarjoaa konsultaatiota opetushenkilöstölle ja tekee yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Koulupsykologi käy Tervakosken ja Turengin kouluilla viikoittain. Muilla kouluilla sekä esiopetusyksiköissä erikseen sovittuina aikoina. Yksilövastaanotolle ohjaudutaan oppilashuoltoryhmän kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan koulupsykologiin puhelimitse tai Wilman kautta. Vastaanotto tapahtuu pääsääntöisesti perhekeskuksen keskuspaikassa Turengin terveysasemalla ja tarvittaessa koululla. Koulupsykologin palvelut on tarkoitettu alakoululaisille ja esikoululaisille kouluun siirtymisvaiheessa.

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä lapsen:

 • koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä ongelmissa
 • keskittymisen ja toiminnanohjauksen vaikeuksissa
 • käyttäytymisen ja tunne-elämän oireissa

sanni maalehto

koulupsykologi
Kettukalliontie 2, 12400 Tervakoski

Perheneuvola

Perheneuvola palvelee janakkalalaisia lapsiperheitä vanhemmuuteen ja lapsen psyykkiseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perheen vuorovaikutusongelmissa.

Tarvittaessa perheneuvolassa tehdään perheen luvalla yhteistyötä muiden lapsen ja perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa sekä ohjataan lastenpsykiatrin konsultaatioon.

Palvelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja asiakkaille maksuttomia.

Ole yhteydessä, kun

 • perheenjäsenten välillä on vuorovaikutuspulmia tai ristiriitoja
 • haluat tukea vanhemmuuteen ja lapsesi kasvattamiseen
 • olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä, mielialasta, sosiaalisesta selviytymisestä tai psyykkisestä kehityksestä
 • perheenjäsenet tarvitsevat tukea perheen muutostilanteissa, esim. ero, uusperhe, läheisen kuolema

Kaikki lapseen, vanhemmuuteen tai perhetilanteeseen liittyvät huolet ovat yhteydenoton arvoisia!

Perheneuvolan palveluihin ohjaudutaan sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin kautta ja asiakkuudesta tehdään sosiaalihuoltolain (26 §) mukainen päätös.

Palvelutarpeen arviointiin pääset palveluohjaajien kautta.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalityö

Soittoaika ma-pe klo 8:30-9:30

Tapailanpiha 13 B, 14200 Turenki

Mäkelä Marika

Perheneuvolan psykologi
Perheneuvola, Sosiaalipalvelut
Tapailanpiha 13 B, 14200 Turenki

Nuorten psykologi

Nuorten psykologi palvelee 13-17-vuotiaita nuoria, joiden asuin- tai koulupaikka on Janakkalassa. Vastaanotolle voi hakeutua omasta / vanhemman aloitteesta tai toisen työntekijän ohjaamana. Asiakas tai vanhempi voi varata ajan nuorten psykologin ajanvaraus- ja neuvontanumerosta ajanvarausaikana. Yhteyttä voi ottaa myös Wilman tai chat-palvelun kautta. Nuorten psykologin vastaanotto on ti, ke ja pe Turengin terveysasemalla ja to Tervakosken terveysasemalla.

Nuorten psykologin palveluun voi hakeutua:

 •  mielenterveyteen liittyvän tuen tarpeessa
 •  koulunkäynnin tai opiskelun ongelmissa
 •  nuoruusiän kehitykseen liittyvissä haasteissa

Riikonen Pia

Nuorten psykologi
lukio, Psykologipalvelut, Tervakosken yhteiskoulu, Terveyspalvelut, Turengin yhteiskoulu, Yläkoulut

13-17vuotiaat

Tapailanpiha 13 C, 14200 Turenki

Psykologi

Psykologi palvelee täysi-ikäisiä asiakkaita, joiden asuin- tai opiskelupaikka on Janakkalassa.

Psykologin vastaanotolle voi hakeutua:

 •  elämän muutos- ja kriisitilanteissa
 •  työssä, opiskelussa tai arjessa jaksamisen haasteissa
 •  mielenterveyteen liittyvän tuen tarpeessa

Psykologipalvelua tarjotaan yhteistyössä Janakkalan kunnan Mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön kanssa. Palveluun ohjaudutaan soittamalla Mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön ajanvaraus- ja neuvontapuhelimeen. Täysi-ikäiset opiskelijat voivat ottaa yhteyttä myös Wilman kautta.

Psykologiset arviointi- ja hoitojaksot toteutetaan lyhytterapeuttisella työotteella. Keskimääräinen hoitajakso on 5-10 yksilökäyntiä.

Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Soittoajat ma-pe 8-12.

Tapailanpiha 11 B, 14200 Turenki