Puheterapeuttinne yhteystiedot saatte lähetteessä neuvolasta.

Terveyskeskuspuheterapeutti tutkii ja hoitaa puheen, kielen, kommunikaation, äänen, syömisen ja nielemisen häiriöitä. Puheterapeutti palvelee kaikkia kuntalaisia alle kouluikäisistä lapsista aikuisväestöön.

Lasten puheterapia auttaa:

  • Viivästyneen ja poikkeavan kielenkehityksen ongelmissa
  • Puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen ongelmissa
  • Epäselvään puheeseen (äännevirheet tai -puutokset) liittyvissä ongelmissa
  • Änkytyksen ja äänihäiriöiden tuomissa ongelmissa
  • Syömis-ja nielemisvaikeuksissa

Aikuisten puheterapia auttaa:

  • Afasian ongelmissa
  • Syömis- ja nielemisvaikeuksissa
  • Äänihäiriöiden tuomissa ongelmissa

Tolppi Minna

puheterapeutti
Puheterapeutti, Terveyspalvelut
Tapailanpiha 13 B, 14200 Turenki

D'Hooge Anni

puheterapeutti