Kivun hoito

Kipu on tavallinen oire monien sairauksien, vammojen ja leikkausten yhteydessä. Suurin osa kivusta on voimakkuudeltaan lievää tai korkeintaan kohtalaista ja yleensä ohimenevää. Kivun tuntemisella on tärkeä tehtävä; kipuaistimus varoittaa ihmistä vammasta tai sen mahdollisuudesta, ennaltaehkäisten liiallisen rasituksen jatkumista. Vammojen parantuessa kipu antaa elimistölle aikaa toipua ihmisen suojatessa vaurioaluetta.

Kivunhoidon tavoitteina on kivun lievittyminen, toimintakyvyn koheneminen ja elämänlaadun paraneminen. Pitkäkestoista, kroonista kipua ei yleensä pystytä kokonaan poistamaan, mutta sitä voidaan lievittää ja asiakkaan selviytymistä kipujen kanssa voidaan tukea. Kivunhoidossa lääkkeettömät hoidot ovat ensisijaisia ja lääkehoito yhdistetään yleensä muihin hoitomenetelmiin.

Kivun luokittelua

Kivun kokeminen ja siihen suhtautuminen on yksilöllistä. Suomalaisen väestötutkimuksen mukaan 35% aikuisista on kokenut vähintään kolme kuukautta kestänyttä kipua. Kroonista kipua esiintyy 14%: lla aikuisista. Kroonisista kivuista suurin osa johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista.

  1.  Akuutti kipu: äkillisesti alkavaa, lyhytaikaista alle 6 viikkoa kestävää kipua. Taustalla elimellinen vaurio tai sairaus. Akuutti kipu lievenee, kun vaurioitunut kudos parantuu.
  2.  Krooninen kipu: pitkäaikaista, yli 3 kuukautta kestävää kipua. Kipua, joka jatkuu kudosten paranemisajan jälkeen. Jatkuva kipuaistimus kehossa muuttaa hermoston reaktiota kipuun. Usein yhteydessä masennukseen, unihäiriöihin.
  3.  Neuropaattinen kipu: eli hermovauriokipu. Vaurio tai sairaus on kipuviestiä välittävässä hermojärjestelmässä ei itse kipualueella.

Auts – Nyt sattuu

Itsehoito

Kipu on korvien välissä, muttei luulotautia

Selän terveys

Selkäkipu on hyvin yleinen vaiva. Terveys 2011 tutkimuksen mukaan viimeisen 30pv aikana 41% naisista ja 35% miehistä oli ollut selkäkipua.

Äkillisestä eli akuutista selkäkivusta puhutaan silloin, kun kipu on kestänyt alle 6 viikkoa. Äkilliseen selkäkipuun ei suositella vuodelepoa. Äkillisessä selkäkivussa tulee arjessa toimia kivun sallimissa rajoissa. Kylmäpakkaus paikallishoitona sekä kipulääkkeet helpottavat kipua. Myös selän rentouttaminen lepoasennoilla voi helpottaa kipua.

Pitkäkestoinen eli krooninen selkäkipu on kestänyt yli 12 viikkoa. Pitkäkestoisessa selkäkivussa säännöllinen liikunta ja lihasten harjoittelu on tärkeä osa hoitoa. Paras tapa ehkäistä selkäkivun uusiutumista on pysyä hyvässä fyysisessä kunnossa.

Selkäkipukysely

Selkäkipu ja kivunhoito

Lepoasennot

Onko ryhdillä väliä?

Kuntoutumistalo

Opetusvideo (Centre for Effective Practice)

Olkapää

Yleisin olkapään sairaus on kiertäjäkalvosinoireyhtymä. Vaivojen määrä kasvaa iän myötä ja 40 ikävuoden jälkeen esiintyvyys lisääntyy. Olkaniveltä tukevat lihakset jänteineen muodostavat kiertäjäkalvosimeksi kutsutun kokonaisuuden. Kiertäjäkalvosinoireyhtymä syntyy, kun olkaluuhun kiinnittyvien jänteiden alueelle syntyy vaurio- ja tulehdusmuutoksia. Olkapääkivun hoito on alkuvaiheessa pääasiassa omahoitoa.

Omahoitokeinoja ovat: kuormituksen säätely, liikehoito, työasennon ja ryhdin korjaaminen, kylmä- ja lämpöhoidot sekä kipulääkitys.

Käypä hoito suositus

Kivunhallintatalo

Liikunta on lääkettä

Liikunta auttaa useiden pitkäaikaissairauksien, kuten valtimotautien, lihavuuden, diabeteksen, rappeuttavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien, ahtauttavien keuhkosairauksien, muistisairauksien, masennusoireiden sekä useiden syöpien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Liikuntasuositus