Janakkalan ilves-maskotti jumppapallon kanssa kuntosalilla.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä, opiskelemaan tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin.

Kuntoutumistasi tuetaan kuntoutuspalveluin, jos sinulla on pysyvä lääketieteellisesti todettu sairaus tai vamma, joka aiheuttaa sinulle pysyvän toimintakyvyn rajoitteen.

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviä terapioita ovat esimerkiksi fysio-, toiminta- ja puheterapia sekä neuropsykologinen kuntoutus. Lääkinnällinen kuntoutus toteutetaan ensisijaisesti terveyskeskuksen omana toimintana ja tarvittaessa ostopalveluna hyväksytyiltä palveluntuottajilta.

Kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan, joka laaditaan sinulle oman kunnan terveydenhuollossa. Lääkinnällistä kuntoutusta myöntävät oma kunta, Kela sekä vakuutusyhtiöt. Kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa selvitetään myös, minkä tahon myöntämästä kuntoutuksesta kohdallasi on kyse.

Lääkinnällistä kuntoutusta ovat myös yksilölliset apuvälineet.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteli/maksusitoumuspäätökset tekee moniammatillinen kuntoutustyöryhmä. Kuntoutustyöryhmä kokoontuu yksi – kaksi kertaa kuukaudessa.