Jos sinulla on hätätilanne, niin apua löytyy seuraavista numeroista

  • Henkeä uhkaavassa tilanteessa 112
  • Turvakoti 050 355 6707
  • Kiireellisessä lastensuojeluasiassa ota yhteyttä Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai hätätilanteessa numeroon 112.
  • Keskusteluapua kriisissä  09 25250111 (Mieli ry)

Milloin kannattaa ottaa yhteyttä perhekeskukseen?

Ota yhteyttä heti kun kun tunnet, että haluaisit jutella mieltä vaivaavasta asiasta. Huolen, kysymyksen tai harmin ei tarvitse olla iso. Ei tarvitse odottaa, että huolista muodostuu ongelmia. Keskustelemme, tuemme ja annamme tietoa vaihtoehdoista. Yhdessä voimme pohtia, että miten voimme auttaa tai mistä muualta apua voi löytyä.

Miten saat yhteyden perhekeskukseen?

Lapsiperheiden palveluohjaus (Oma Häme)

Ammattilaisten puhelinnumerot ja muut yhteystiedot

Klikkaa perhekeskuksen tietopaketit

  • tietopaketit liittyvät mm. kodin ruokahuoltoon, talousasioihin ja liikuntaan

Klikkaa perhekeskuksen Facebook 

  • ajankohtaisia vinkkejä ja linkkejä

Miten saat perhekeskuksen palveluja?

Kun perhe tarvitsee sosiaalipalveluja

Sosiaalipalveluja ovat mm. palveluohjaus, lapsiperheiden kotipalvelu, kasvatus- ja perheneuvonta, tukihenkilöt ja –perheet, taloudellinen tuki.

Kun perhe tarvitsee sosiaalipalveluja, niin voit ottaa yhteyttä palveluohjaajiin. Palveluohjaajat tekevät palvelutarpeen arvioinnin. Sosiaalipalvelujen palvelutarpeen arviointi tarkoittaa sitä, että palveluohjaaja arvioi palvelujen tarvetta ja kiireellisyyttä yhdessä perheen kanssa. Palvelutarpeen arviointiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta se on ehdoton edellytys sosiaalipalvelujen saamiselle. Ihan jokaisella perheellä on oikeus palvelutarpeen arviointiin tarvittaessa.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalityö

Soittoaika ma-pe klo 8:30-9:30

Tapailanpiha 13 B, 14200 Turenki

Kun perhe tarvitsee *terveys- , **opiskeluhuolto- tai ***erityisnuorisotyön palveluja

* Terveyspalveluja tarjoavat psykologi, terveyskeskuspsykologi, toimintaterapeutti, lasten fysioterapeutti, puheterapeutti, neuvolan terveydenhoitaja, neuvolalääkäri, koululääkäri, nuorten psykologi
** Opiskeluhuollon palveluja tarjoavat kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja –kuraattori kouluilla ja esiopetuksessa
*** Erityisnuorisonohjaaja tekee etsivää nuorisotyötä

Perhe voi ottaa yhteyttä suoraan ks. ammattilaisiin ja sopia palvelun aloittamisesta. Linkki yhteystietoihin

Kun alle kouluikäisen lapsen perhe tarvitsee monia eri palveluja

Kun alle kouluikäisen lapsen perhe tarvitsee useampia eri palveluja yhtä aikaa, niin perheen käytössä on mm. perhekeskuksen neuvolatiimi. Tiimissä on mukana perhekeskuksen eri alojen ammattilaisia.

  • tiimiin voi olla yhteydessä nimettömästi tai nimellä chatin kautta perjantaisin klo 12-12:30 (neuvolan etusivu, chat -linkki oikeassa alalaidassa)
  • tiimiin voi osallistua myös paikan päällä tai etäyhteydessä (ota yhteyttä omaan neuvolaterveydenhoitajaan)
  • asiansa voi antaa tiimin käsittelyyn ottamalla yhteyttä keneen tahansa työntekijään (linkki yhteystietoihin).

Mitä palvelutarpeen arviointi (PTA) tarkemmin tarkoittaa?

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa sitä, että palveluohjaajat kertovat sosiaalipalvelujen vaihtoehdoista ja arvioivat yhdessä perheen kanssa niiden tarvetta. Jokaisella perheellä on oikeus palvelutarpeen arviointiin. Se on perheille vapaaehtoista, mutta se on ehdoton edellytys sosiaalipalvelujen saamiselle.

Jos *työntekijä tekee huomion perheen sosiaalipalvelujen tarpeesta, niin hänen on ohjattava perhe ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon tai otettava itse yhteyttä perheen luvalla. Jos tilanne on vakava, niin yhteydenotto on tehtävä vaikka ilman lupaa.

* terveydenhuollon, sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen, pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen, tullin, poliisin, rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinotoimen, kansaneläkelaitoksen, ulosottotoimen ammattihenkilö.

Sosiaalihuoltolaki §35

Mitä on etsivä nuorisotyö?

Janakkalassa erityisnuorisonohjaaja tekee myös etsivää nuorisotyötä.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Jos työntekijä tekee huomion ja arvioi nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin, niin hän voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa erityisnuorisonohjaajalle nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot. Ilmoituksesta on sopivin tavoin etukäteen ilmoitettava nuorelle ja alaikäisen nuoren huoltajalle

Nuorisolaki §11

Järjestöjen toiminta

Järjestöt toimivat perhekeskuksen tiloissa ja perhekeskuksessa osataan kertoa heidän toiminnastaan.