Psykiatrinen palveluasuminen on tarkoitettu täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat erityistä tukea asumiseen ja arjen sujumiseen. Asumispalvelulla pyritään itsenäisen arjenhallinnan vahvistamiseen. Janakkalan kunta ostaa palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Päätöksen palveluasumisesta tekee sosiaalityöntekijä.

Palveluasumisen muotoja ovat tuettu palveluasuminen sekä tehostettu palveluasuminen. Asumispalvelun asiakkaana olevaa tuetaan ja ohjataan kokonaisvaltaisesti arjenhallinnassa ja asumisentaidoissa, esim. kodinhuollollisissa tehtävissä, lääkehoidossa, itsestä huolehtimisessa ja taloudenhallinnassa. Tuetun asumisen tavoitteet ja tuen tarve määritellään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti, yhteistyössä aikuissosiaalipalveluiden ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa.

Tehostetussa palveluasumisessa asukkaalla on saatavilla tukea ympärivuorokautisesti.

Palvelumaksut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, sekä Janakkalan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen 22.04.2021 § 38.

  • Palveluasumisesta peritään tulojen ja palvelutuntien perusteella määräytyvä asiakasmaksu
  • Ympärivuorokautisesta tehostetusta palveluasumisesta maksu on enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Käyttövara on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaille vähintään 167 € kuukaudessa
  • Asiakas maksaa asunnosta vuokran ja tekee vuokrasopimuksen asumisyksikön kanssa
  • Palveluasumisessa asiakas maksaa itse ateriat ja muut tukipalvelumaksut. Tehostetussa palveluasumisessa ateria- ja tukipalvelumaksuja ei erikseen peritä
  • Asiakas voi hakea alennusta asiakasmaksuun

Maksunmääräytyminen palveluasumisessa

Maksunmääräytyminen tehostetussa palveluasumisessa

Kanerva Sari

sosiaalityöntekijä
Sosiaalipalvelut, Työikäisten sosiaalipalvelut
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Soittoajat ma-pe 8-12.

Tapailanpiha 11 B, 14200 Turenki