Tuki- tai sijaisperhetoiminta

Tuki- ja sijaisperheenä viikonloppuisin tai loma-aikoina toimimisesta kiinnostuneita perheitä tarvitaan entistä enemmän. Tuki- tai sijaisperheet voivat olla tavallisia perheitä, jotka ovat kiinnostuneita lasten auttamisesta ja jotka tahtovat antaa turvallisuutta, huolenpitoa ja hellyyttä myös muille kuin omille lapsille.

Mikäli olet kiinnostunut tällaisesta toiminnasta, ota yhteyttä sosiaalityöntekijöihin. Heiltä saat lisätietoja sijais- ja tukiperhetoiminnasta sekä tehtävään valmennuksesta.

Perhehoitoyksikkö Kanerva vastaa tukiperhetoiminnasta Janakkalassa ja kiinnostuneiden valmennuksesta. Valmennuksesta ja tukiperheeksi ryhtymisestä saa lisätietoa myös Kanervan nettisivuilta.

Oletko kiinnostunut Tuki- tai sijaisperheenä toimimisesta? https://www.perhehoitoyksikkokanerva.fi/

Tukihenkilö sosiaalitoimeen lapselle tai nuorelle

Tukihenkilö tuo lapsen tai nuoren arkeen tukea ja turvaa, tsemppaa lasta harrastuksissa tai koulunkäynnissä, toimii luotettavana aikuisena lapsen tai nuoren elämässä. Tukihenkilö toimii rinnalla kulkijana, kuuntelijana ja antaa aikaa sitä tarvitsevalle.

Ryhdy tukihenkilöksi jos olet suvaitsevainen, luottamuksellinen, sitoutuva, oma elämäntilanteesi on tasapainossa ja koet vilpitöntä halua toimia maallikkoauttajana. Tukihenkilöille tarjotaan toiminnan aikana ohjausta, tukea ja palautetta kunnalta.

Tukihenkilötoiminta tuo hyvää mieltä sekä autettavalle että auttajalle! Toiminnassa on mahdollisuus oppia uusia asioita ja jakaa omia taitojaan.

Tukihenkilönä sitoudut toimintaan, jossa sinulla on salassapitovelvollisuus. Toiminnasta maksetaan korvaus. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä palveluohjaaja Sari Nurmiseen, p. 050-571 7510 ja kysy lisätietoja!