Perhetyön tarkoituksena on tukea vanhemmuutta sekä lapsen turvallista kasvua ja kehitystä. Perhetyötä voidaan myöntää sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain perusteella, ja päätöksen perhetyön aloittamisesta tekee perheen asiakkuudesta vastaava palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä yhteistyössä perheen kanssa. Myös työskentelyn sisällöstä, tavoitteista ja kestosta sovitaan yhdessä. Perhetyö on asiakkaalle maksutonta palvelua.

Perhetyö on pääsääntöisesti perheiden kotona tehtävää, vuorovaikutuksellista ja lapsikeskeistä työtä. Tavoitteena on perheen ja erityisesti lasten hyvinvoinnin lisääminen ja muutos perheen tilanteessa. Tapaamisilla työskennellään yhdessä perheen kanssa erilaisten menetelmien avulla, keskustellaan ja pyritään vahvistamaan perheen omia voimavaroja.

Millaisissa tilanteissa perhetyö voi olla tarpeen?

  • Vuorovaikutuksen tukeminen perheenjäsenten välillä
  • Arjen toimimattomuus (kodinhoito, rahankäyttö, arkirutiinit, päihde- ja peliriippuvuudet)
  • Lapsen ja nuoren kasvatuksen tukeminen (rajat, yhteiset pelisäännöt, koulunkäynti, nuoren elämänhallinnan tukeminen, lapsen/nuoren psyykkinen oireilu)
  • Perheen toimintakyvyn vahvistaminen ja sosiaalisten verkostojen laajentaminen
  • Perhettä kohdanneet kriisit (avioero, sairastuminen, kuolema)
  • Mielenterveysongelmat perheessä (masennus, uupuminen, muu psyykkinen oireilu)

Perhetyön onnistumisen keskeinen edellytys on, että perhe tunnistaa omat muutostarpeensa ja on motivoitunut työskentelemään tavoitteidensa saavuttamiseksi perhetyön tuella. Lisätietoa perhetyöstä saat sosiaalityöntekijältä sekä lapsiperheiden palveluohjaajalta.

Perhetyö tekee tiivistä yhteistyötä asiakkuudesta vastaavan sosiaalityöntekijän sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Näihin kuuluvat neuvola, päivähoito, koulut, terveydenhuolto ja muut tarpeelliset tahot.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on laaja-alaista ja matalalla kynnyksellä tehtävää työtä, jonka tavoitteena on perheen hyvinvoinnin tukeminen. Se on pääsääntöisesti määräaikaista, ja perhetyön tarvetta arvioidaan yhdessä perheen kanssa 3 kuukauden välein.

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on tehostettua perhetyötä, jolloin sitä usein tehdään tiiviimmin perheen kanssa. Tehostettu perhetyö on intensiivinen ja vahva tukimuoto, jonka kautta pyritään tarjoamaan perheelle kokonaisvaltaista tukea. Perheet, jotka ohjautuvat tehostetun perhetyön piiriin, ovat yleensä haastavassa tilanteessa ja tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta. Perhettä tuetaan konkreettisesti arjessa vanhemmuuden vahvistamiseksi ja lapsen ikätasoisen arjen toteutumiseksi.

Helanen Aino

perhetyöntekijä
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden tukeminen
Lastensuojelun perhetyö

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Saali Helena

perhetyöntekijä
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden tukeminen
Lastensuojelun perhetyö

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Saralampi Susanna

perhetyöntekijä
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden tukeminen
Lastensuojelun perhetyö

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Vänskä Raija

perhetyöntekijä
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden tukeminen
Lastensuojelun perhetyö

Juttilantie 1, 14200 Turenki