Janakkala on mukana seudullisessa perheasioiden sovittelussa yhdessä Hämeenlinnan ja Hattulan kanssa. Perheasiain sovittelu on maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista. Sovitteluun hakeudutaan Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan alueelta. Sovittelijoina toimivat perheiden kanssa työskentelyyn tottuneet työntekijät työparina osana omaa työtään.

Perheasioiden sovittelussa pyritään auttamaan vanhempia sopimaan lasten asioista mahdollisista erimielisyyksistä huolimatta. Tavoitteena on auttaa löytämään myös sellaisia rakentavia ratkaisuja, jotka turvaavat vanhemmuutta eron jälkeen.

Sovitteluun hakeutuminen

Sovittelu alkaa molempien vanhempien erillisellä alkutapaamisella, jossa vanhemmille kerrotaan sovittelusta. Lisäksi kartoitetaan lapsiin liittyvät asiat, joista vanhempien pitäisi sopia. Tämän jälkeen vanhempia tavataan yhdessä yleensä 1-3 kertaa.

Yhteydenotto ja tiedustelut sähköpostilla perheasioidensovittelu@hameenlinna.fi tai puh 050 463 8320.
Soittaessa jätä yhteystietosi vastaajaan.
Sähköposteihin ja soittoihin vastataan kahden työpäivän kuluessa.

Perheasioiden sovittelun tavoitteet

Sovittelijat tarjoavat apua vanhempien välisen keskustelun edistämiseksi. Tavoitteena on lasten suhteiden säilyminen molempiin vanhempiinsa sekä perheen arjen sujuminen. Sovittelussa pohditaan sellaisia lasten asioiden järjestämiseen liittyviä kysymyksiä, joista vanhempien on vaikea päästä keskenään yksimielisyyteen. Elatusmaksuasioita ei sovittelussa käsitellä, vaan niitä hoitaa perheoikeudellinen yksikkö.