Perheneuvola palvelee janakkalalaisia lapsiperheitä vanhemmuuteen ja lapsen psyykkiseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perheen vuorovaikutusongelmissa.

Tarvittaessa perheneuvolassa tehdään perheen luvalla yhteistyötä muiden lapsen ja perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa sekä ohjataan lastenpsykiatrin konsultaatioon.

Palvelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja asiakkaille maksuttomia.

Ole yhteydessä, kun

  • perheenjäsenten välillä on vuorovaikutuspulmia tai ristiriitoja
  • haluat tukea vanhemmuuteen ja lapsesi kasvattamiseen
  • olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä, mielialasta, sosiaalisesta selviytymisestä tai psyykkisestä kehityksestä
  • perheenjäsenet tarvitsevat tukea perheen muutostilanteissa, esim. ero, uusperhe, läheisen kuolema

Kaikki lapseen, vanhemmuuteen tai perhetilanteeseen liittyvät huolet ovat yhteydenoton arvoisia!

Perheneuvolan palveluihin ohjaudutaan sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin kautta ja asiakkuudesta tehdään sosiaalihuoltolain (26 §) mukainen päätös.

Perheasioiden sovittelu

Perheneuvolan työntekijät tekevät myös perheasioiden sovittelua alueellisessa yhteistyössä Hattulan, Hämeenlinnan ja Hämeenlinnan seurakunnan perheasianneuvottelukeskuksen työntekijöiden kanssa. Perheasioiden sovittelussa pohditaan eronneiden vanhempien kanssa yhdessä sellaisia lasten asioiden järjestämiseen liittyviä kysymyksiä, joista vanhempien on vaikea päästä yksimielisyyteen. Tavoitteena on lasten suhteiden säilyminen molempiin vanhempiin sekä auttaa vanhempia löytämään omalle perheelleen sopivat ratkaisut.

Lisätietoja.

Eron ensiapupiste

Eron ensiapupiste tarjoaa mahdollisuuden saada nopeasti tukea erotilanteessa sekä ohjausta oikeiden palveluiden piiriin.

Yhteystiedot ja lisätietoja.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalityö

Soittoaika ma-pe klo 8:30-9:30

Tapailanpiha 13 B, 14200 Turenki

Mäkelä Marika

Perheneuvolan psykologi
Perheneuvola, Sosiaalipalvelut
Tapailanpiha 13 B, 14200 Turenki

Sandell Krista

Perheneuvoja
Perheneuvola, Sosiaalipalvelut
Tapailanpiha 13 B, 14200 Turenki