1.1.2023 alkaen janakkalalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. Palvelut jatkuvat kuten aiemmin, voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä ja löydät tiedot niistä toistaiseksi vielä näiltä sivuilta. Palveluiden puhelinnumerot säilyvät ennallaan, sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi.

Työikäisten sosiaalipalveluilla pyritään tukemaan ja auttamaan ihmisten toimintaa ja selviytymistä erilaisissa arkielämän haasteellisissa tilanteissa keskustelun, neuvonnan ja taloudellisen tuen keinoin. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi asumiseen tai työllistymiseen liittyvät ongelmat, kuntoutus, päihde- ja mielenterveysongelmat, lähisuhdeväkivalta, ero, kriisi tai taloudelliset vaikeudet.

Palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille.

Ajanvaraus

Työikäisten sosiaalipalveluissa asioidaan ajanvarauksella. Aika varataan puhelimitse. Jollei sinulla ole mahdollisuutta soittaa, voi kunnantalon palvelutoimisto Lyyliin (Juttilantie 1, Turenki) käydä jättämässä ajanvarauspyynnön. Palvelutoimisto Lyyli on auki arkisin klo  8.00 – 15.00.

Sosiaalihuollon kiireellinen päivystys virka-aikana keskitetään Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystykseen ma 3.4 alkaen. Tavoitteena on vahvistaa asukkaiden yhdenvertaista asemaa ja reagoida oikea-aikaisesti akuuteissa tilanteissa. Aikuissosiaalityön kiireetön puhelinneuvonta on saatavilla p. 03 621 3303 ma, ti, to, pe klo 9-12 sekä ke klo 13-15.

Sosiaalikriisipäivystyksen asiakaslinjan numero on 03 621 7100.

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

Hätäkeskus välittää sosiaali- ja kriisipäivystykselle yleiseen hätänumeroon 112 tulleista yhteydenotoista sellaiset, joissa hätäkeskuspäivystäjän arvion mukaan tarvitaan sosiaalitoimen kiireellisiä toimenpiteitä. Hätäkeskuksen kautta sosiaali- ja kriisipäivystyksen saa kiireellisissä ja välttämättömissä tilanteissa yhteyden joka päivä 24/7 soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hoidetaan 

 • Kiireelliset lastensuojeluasiat 
 • Alaikäisten päihteidenkäyttöön ja rikollisuuteen liittyvät tilanteet 
 • Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet 
 • Tilanteet, joissa ikäihminen ei pärjää yksin kotona 
 • Akuutti asunnottomuus, ruuan tai välttämättömien lääkkeiden tarve 
 • Muut tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaalitoimen arviota tai ratkaisuja ja jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään 
 • Konsultaatioapu muille viranomaisille 
 • Kriisityö äkillisissä ja ennalta arvaamattomissa traumaattisissa kriisitilanteissa 

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ei hoideta 

 • Ei walk in -palvelua eikä yleistä neuvonta ja ohjaus -palvelua 
 • Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ei käsitellä rahaa, tehdä tilisiirtoja tai makseta laskuja.  
 • Lapsen huolto- ja tapaamisasiat: Mikäli tapaamissopimusta tai oikeuden päätöstä ei noudateta, ei sosiaalipäivystyksellä ole toimivaltaa tapaamisoikeuden täytäntöönpanolle. Tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa voi hakea käräjäoikeudesta virka-aikana. 
 • Tilanteet, jotka voivat odottaa seuraavaan arkipäivään kenenkään turvallisuuden vaarantumatta. 

Ikääntyneiden asiakasohjaus palvelee arkisin klo 8.00-16.00 numerossa 03 680 1883.

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Perustoimeentulotukea voi hakea Kelasta paperilomakkeella http://www.kela.fi/documents/10192/3861304/TO1.pdf) tai sähköisesti verkkoasioinnin kautta (www.kela.fi/asiointi).

Lisätietoa perustoimeentulotuen hakemisesta ja käsittelystä saa Kelan sivuilta (http://www.kela.fi/toimeentulotuki) tai perustoimeentulotuen palvelunumerosta 020 692 207 (arkisin klo 9.00–16.00).

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Hyvinvointialueen sosiaalipalvelut voivat myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sellaisiin erityismenoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata. Sinulla täytyy olla perustoimeentulotuen päätös Kelasta, ennen kuin hakemus voidaan käsitellä sosiaalitoimistossa.

Sosiaalitoimistossa nähdään Kelan tekemä toimeentulotukipäätös ja laskelma, mutta ei Kelaan toimitettua hakemusta ja liitteitä. Perustoimeentulotuen asiakkaat voivat pyytää Kelaa siirtämään hakemuksensa sosiaalitoimistoon täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemiseksi. Asiakkaat voivat myös toimittaa erillisen hakemuksen sosiaalitoimistoon asian käsittelyssä tarvittavine liitteineen (laskut ja selvitykset).

Täydentävän-ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Voit lähettää täytetyn lomakkeen postitse:

Janakkalan sosiaalitoimisto
Juttilantie 1
14200 TURENKI

Omavalvontasuunnitelmat

Kanta-Hämeen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu, MYP

Aikuissosiaalityö

Palveluohjaajat

Sosiaalipalvelut, Työikäisten sosiaalipalvelut
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Tauru Kirsi

palveluohjaaja
Sosiaalipalvelut, Työikäisten sosiaalipalvelut
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Sosiaalityöntekijät

Kanerva Sari

sosiaalityöntekijä
Sosiaalipalvelut, Työikäisten sosiaalipalvelut
Juttilantie 1, 14200 Turenki