Yksityisillä   sosiaalipalveluilla   tarkoitetaan   Laki   yksityisistä   sosiaalipalveluista   (922/2011)   3§:ssä   mainittuja sosiaalihuollonpalveluja.

Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Palveluntuottajan  tulee  tehdä  kirjallinen  ilmoitus  ennen  toiminnan  aloittamista,  olennaista  muuttamista  tai lopettamista, sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan.

 • Aluehallintovirasto pitää yllä valtakunnallista rekisteriä niistä yksityisistä kotipalveluyrittäjistä (henkilökohtainen hoiva- ja huolenpito, lasten hoito- ja kasvatus, sekä muu tavanomaiseen elämään kuuluvat toimet ja niissä avustaminen)
 • Janakkalan kunta  pitää  yllä  rekisteriä  kotipalvelun  tukipalvelun  tuottajista  (mm.  ateria-,  vaatehuolto, siivous-, kuljetus-, saattaja-, sekä sosiaalisen kanssakäymisen palvelut)

Palveluntuottajan kuntaan toimittamat asiakirjat

1. Kotihoidon tukipalvelut

 • ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta
 • jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai säännöistä, jos hakijana on yhtiö
 • ajantasainen ote kaupparekisteristä
 • toimintasuunnitelma, josta käy ilmi toiminnan laajuus, selvitys asiakaskunnasta sekä henkilöstösuunnitelma (määrä ja rakenne)
 • omavalvontasuunnitelma
 • jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta ja selvitys työkokemuksesta
 • henkilöstötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste
 • rikosrekisteriote (jos toiminta koskee alle 18v )

Dokumentit toimitetaan:

Avopalveluiden palvelupäällikkö, Sanna MeroTapailanpiha 13 B, 14200 Turenki

2. Rekisteröitävät yksityiset sosiaalipalvelut (Hoiva- ja huolenpito)

 • ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta
 • ajantasainen ote kaupparekisteristä
 • jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai säännöistä
 • toimintasuunnitelma
 • jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta ja selvitys työkokemuksesta
 • jäljennös henkilötietolain (523/1999) mukaisesta rekisteriselosteesta
 • omavalvontasuunnitelma
 • henkilöstötietolain 10 mukainen rekisteriseloste

Toimittamienne dokumenttien pohjalta sosiaalihuollon viranomainen antaa lausunnon hakemusta varten.

Dokumentit toimitetaan:

Taloussihteeri Maarit Korve, Tapailanpiha 11 B, 14200 Janakkala

3. Palvelusetelituottajat

yhteyshenkilönä palveluseteliyrittäjille toimii:

Palvelusuunnittelija Tanja Sillanpää, Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki  tanja.sillanpaa@turyalopejanakkala-fi

Lisätietoa