Monipuolinen ravitsemus, säännöllinen liikunta ja sosiaaliset kontaktit luovat hyvän perustan ikääntyneen toimintakyvyn säilymiselle.

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjauksesta saa ohjausta ja neuvontaa ikääntyneen kuntalaisen terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyviin asioihin. Asiakasohjauksen terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia sekä vastaanotolla että kotikäynteinä. Terveystarkastuksessa arvioidaan yhdessä ikääntyneen kanssa keskustellen hänen terveydentilaansa, toimintakykyään ja jaksamistaan. Mietitään yhdessä myös keinoja ja menetelmiä oman terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Terveystarkastuksessa mitataan terveydelliset arvot, mm. pituus, paino ja verenpaine. Tehdään myös tarvittavat toimintakykymittarit, esim. fyysisen suorituskyvyn testi, muistitesti, ravitsemusseula, masennusseula, päihdekysely. Terveydenhoitajalla on mahdollisuus myös laboratoriokokeiden ohjelmointiin.

Terveydenhoitajaan saa yhteyden soittamalla Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjauspuhelimeen tai lähettämällä sähköpostia. Yhteystiedot löytyvät sivun lopusta.

Sähköisessä OmaOlo-palvelussa voi hyödyntää monenlaisia hyvinvointivalmennuksia mm. ravitsemukseen, liikuntaan ja uneen liittyvissä asioissa. Ne ovat kuntalaisten vapaassa käytössä hyvinvoinnin kohentamiseksi.

Omaishoitajan terveystarkastus

Omaishoitajalle kuuluu lakisääteisesti terveystarkastus 2 vuoden välein. Asiakasohjauksen terveydenhoitaja tekee tarkastukset vastaanotolla tai kotikäyntinä. Hän on yhteydessä omaishoitajaan.

Terveystarkastuksessa arvioidaan yhdessä omaishoitajan kanssa keskustellen hänen terveydentilaansa, toimintakykyään ja jaksamistaan. Mietitään yhdessä myös keinoja ja menetelmiä oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Terveystarkastuksessa mitataan terveydelliset arvot, mm. pituus, paino ja verenpaine. Tehdään myös tarvittavat toimintakykymittarit, esim. fyysisen suorituskyvyn testi, muistitesti, ravitsemusseula, masennusseula, päihdekysely. Terveydenhoitajalla on mahdollisuus myös laboratoriokokeiden ohjelmointiin.

Asiakasohjauksen terveydenhoitaja lähettää omaishoitajalle kirjeen terveystarkastuksesta noin 6 kk:n kuluttua omaishoidon sopimuksen alkamisesta ja tarjoaa terveystarkastusta. Terveystarkastuksen voi tehdä myös sähköisesti Omaolo.fi –palvelun kautta.

Sähköisessä Omaolo-palvelussa voi hyödyntää myös monenlaisia hyvinvointivalmennuksia mm. ravitsemukseen, liikuntaan ja uneen liittyvissä asioissa. Ne ovat kuntalaisten vapaassa käytössä hyvinvoinnin kohentamiseksi.

Hyödyllisiä linkkejä

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden asiakasohjaus
Asiakasohjaus, Ikääntyneiden palvelut, Kotihoito

Soittoajat:

ma-pe
klo 9-14

la-su
ei tavoitettavissa

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki