Kuntoutukseen valittavan tulee olla vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut henkilö, jolla on rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus ja jonka vakituinen asuinpaikka on Janakkala.

Kuntoutukseen haetaan veteraanin kuntoutushakemuksella ja lääkärin tekemällä kuntoutussuunnitelmalla. Hakemus on voimassa koko vuoden ja valintoja kuntoutukseen tehdään koko vuoden ajan.

Päätöksen kuntoutuksesta tekee terveyskeskuksen ylilääkäri.

Kuntoutuksen järjestäminen

Haettavana oleva kuntoutus järjestetään avo- tai laitoskuntoutuksena. Avokuntoutus on ensisijainen kuntoutusmuoto. Laitoksessa tapahtuva kuntoutus tulee olla erityisen perusteltu ja se keskitetään erityisesti toimintakykyluokassa I ja II oleville veteraaneille. Kuntoutusmuoto määritetään lääkärin tekemän kuntoutussuunnitelman perusteella Valtiokonttorin antamien ohjeiden mukaisesti. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua päivä- ja laitoskuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa samassa kuntoutuslaitoksessa. Aviopuolison osallistuminen ei lyhennä rintamaveteraanin laitoskuntoutumisjaksoa.

Aviopuolisolla ei ole oikeutta avokuntoukseen.

Hakemuslomake ja kuntoutussuunnitelma

Hakemuslomakkeita saa Janakkalan terveysasemilta. Hakemus on aina täytettävä kuntoutusta haettaessa. Valtiokonttorin ohjeen mukaan laitos- tai päiväkuntoushakemukseen on liitettävä lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma, joka saa olla enintään 12 kk vanha. Avokuntoukseen hakevilla täytyy olla tämän lisäksi lääkärin laatima hoitomääräys.

Myönteisestä kuntoutuspäätöksestä ilmoitetaan asiakkaalle kirjeitse.

Käytettävissä olevat kuntoutusmuodot