Rintamaveteraanit

Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin määrärahaa. Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Määrärahaa käytetään itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.
Palvelujen tulee perustua palvelutarpeen kartoitukseen. Veteraanin tuloja ei selvitetä, vaan palvelun tarve on ratkaiseva.

Määrärahaa voi käyttää kotiin vietäviin palveluihin, esimerkiksi:

  • Ateriapalvelut, lounassetelit
  • Kotipalvelut- ja kotihoito
  • Pihatyöt
  • Tukikaiteisiin, luiskiin ja kynnysten poistoihin
  • Kuljetuspalvelut
  • Muut palvelut esim. turvapuhelin, apteekissa tapahtuva lääkkeiden annosjakelu
  • Virkistysretket ja päivätoiminta
  • Omaishoidon tuki
  • Tuettu kotona kuntoutuminen

Kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun veteraanin tulee olla vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamatunnuksen tai rintamapalvelutunnuksen omaava henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka on Janakkala.

Lisätietoja saat tarvittaessa Valtiokonttorin rintamaveteraanien sivustolta: Kotona asumista tukemista palveluista.

Janakkalassa Ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen asiakasohjausyksiköstä saatte ohjausta palveluiden hankinnassa puhelimitse ja kotikäynnillä.

Sotainvalidit

Valtion korvaamiin avopalveluihin oikeutettuja ovat vähintään 10 prosentin sotainvalidit. Sotilasvammalain mukaan kunnalliset avopalvelut voidaan korvata myös asevelvollisena tai rauhanturvaajana ennen vuotta 1991 vahingoittuneelle tai sairastuneelle. Heidän osaltaan raja on 20%.
Sotilasvammalain nojalla järjestettävät palvelut eivät ole riippuvaisia edunsaajan tuloista, eivätkä täten edellytä tulojen selvittämistä. Palvelujen antamisessa on kuitenkin noudatettava sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa. Korvauksia voi hakea mm. asunnon muutostöistä, kotihoidosta (sis. ateriapalvelut, kotipalvelut, omaishoidontuki, asumispalvelut palvelutaloissa, kotisairaanhoito ja apuvälineet), kuntoutuksesta, laitoshoidosta, sairaanhoidosta ja matkakuluista.

Lisätietoja saat tarvittaessa Valtiokonttorin sotainvalidien palvelut -sivulta.

Janakkalassa Ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen asiakasohjausyksiköstä saatte ohjausta palveluiden hankinnassa puhelimitse ja kotikäynnillä.

Sotainvalidien palveluista neuvontaa antaa palveluneuvoja Ilveskodilla p. 03 570 6129.

Linkit

Veteraanien kuntoutus

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus
Asiakasohjaus, Ikääntyneiden palvelut, Kotihoito

Soittoajat:

ma-pe
klo 8.00-16.00

la-su
ei tavoitettavissa

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki