Ikääntyneiden omaishoidontuki

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat palvelut, omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion, omaishoitajan vapaapäivät sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Tuen taso riippuu hoidettavan hoidon määrästä ja sitovuudesta. Omaishoidon tuen myöntäminen ja tilanteen arvioiminen perustuu hoidettavan kotona tehtävään kotikäyntiin ja toimintakyvyn arviointiin.

Palvelut hoidettavalle määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoitajalle annettava tuki määritellään omaishoitosopimuksessa. Yli 65-vuotiaiden omaishoidontukivapaat järjestetään intervalliyksikkö Apilassa tai perhehoitona. Vapaan voi kerryttää myös päiväkuntoutuspäivistä. Omaishoitajalle kuuluu lakisääteisesti terveystarkastus kahden vuoden välein. Asiakasohjauksen terveydenhoitaja tekee tarkastukset vastaanotolla tai kotikäyntinä. Hän on yhteydessä omaishoitajaan.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet sekä niiden mukaiset omaishoidon palkkiot vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta. Omaishoidon tuki on veronalaista tuloa.

Voit tehdä arvion omaishoitotilanteesta Omaolo -kyselyn avulla. Arvion lisäksi saat vastaustesi perusteella toimintasuosituksen ja lisätietoja tilanteesi tueksi.

Omaishoidon koordinaattoriin saa yhteyden soittamalla Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjauspuhelimeen.

Lisätietoa

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus
Asiakasohjaus, Ikääntyneiden palvelut, Kotihoito

Soittoajat:

ma-pe
klo 8.00-16.00

la-su
ei tavoitettavissa

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki