Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ikäihmisille

Kuljetuspalvelu voidaan myöntää pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille. Palvelua myönnettäessä otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne.
Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää tukipalveluna:

  • henkilölle, joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla (esim. Kelan korvaukset)
  • henkilölle, jolla on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia
  • henkilölle, joka ei kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä.

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Käyttöalue on Janakkalan kunta.

Kuljetuspalvelua ei ole tarkoitettu lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta muun lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi KELA:sta.

Invataksin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka eivät apuvälineiden tai muun erityisen syyn vuoksi kykene käyttämään tavallista taksia.

Hakumenettely ja myöntämisperusteet

Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakemuslomakkeella. Hakemukseen liitetään ensisijaisesti kunnan fysioterapeutin toimintakyky lausunto. Palvelun myöntäminen perustuu tarveharkintaan ja hakijan taloudelliseen tilanteeseen. Mikäli tulo- ja/tai varallisuusrajat ylittyvät, sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei pääsääntöisesti myönnetä.

Tulo- ja varallisuusrajat:

A) Bruttotulo saadaan käyttämällä viimeksi vahvistettuja verotietoja.

  • tulot yhden hengen taloudessa 1250 €/kk
  • tulot kahden hengen taloudessa 2200 €/kk

B) Hakija itse ilmoittaa yhteenlasketun varallisuuden. Mikäli yhteenlaskettu varallisuus ylittää 20 000 euroa, hakija ei ole oikeutettu kuljetuspalveluun. Varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa vakituista asuntoa.

Tassu-bussi

Janakkalassa toimii palveluliikenne Tassu-bussi. Kuljettaja on koulutettu ja ajoneuvon suunnittelussa on huomioitu iäkkäiden ja vammaisten asiakkaiden tarpeet. Tassu on kaikille avointa, maksullista liikennettä ja ottaa asiakkaan kyytiin mistä tahansa reitin varrelta tai poikkeaa reitiltä kutsuttaessa jopa 2 km. Matkan hinta on 2,50€ /suunta. Tassu auttaa tarvittaessa bussiin nousemisessa, poistumisessa ja tavaroiden kantamisessa.

Tassu-bussin aikataulut ja reitit

Lisätiedot: puh. 040 764 6666

Kanta-Hämeen maakunnalliseen kuljetuspalveluun muutoksia 1.7.2022 alkaen

Kanta-Hämeen maakunnallisen kuljetuspalvelun (makupa) palveluntuottaja muuttuu. Uutena palveluntuottajana aloittaa 1.7.2022 Taksi Helsinki Oy.

Jatkossa 1.7.2022 alkaen kyyti tilataan Taksi Helsingin kuljetuspalvelukeskuksen
numerosta (03) 4108 1617 (Huom! Numero on uusi).

Tiedote sosiaalihuoltolain- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen käyttäjille 9.6.2022

Linkkejä

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden asiakasohjaus
Asiakasohjaus, Ikääntyneiden palvelut, Kotihoito

Soittoajat:

ma-pe
klo 9-14

la-su
ei tavoitettavissa

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki