Asiakas voi hakea asiakasmaksuunsa maksualennusta tai -vapautusta, mikäli maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai tämän perheen toimeentulon. Maksujen alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu toimeentulotuen mukaiseen tulo- ja menolaskelmaan, jossa huomioidaan asiakkaan ja hänen puolisonsa kaikki tulot, menot, velat ja varallisuus.

Kelan hoitotuki ja asumistuki tulee olla haettuna ennen maksualennushakemuksen käsittelyä. Maksualennus tai -vapautus myönnetään pääsääntöisesti hakemiskuukauden alusta enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella:

Janakkalan kunta
Ikäihmisten palvelut / Maksualennukset
Tapailanpiha 11 C, 14200 Turenki

Lisätietoja tarvittaessa puhelimitse:

  • Vammaispalveluiden asiakkaat, 03 6801414
  • Kotihoidon asiakkaat, 03 6801398
  • Ikääntyneiden asumispalveluasiakkaat, 03 6801501
  • Terveydenhuollon maksut, 050 509 0512

Janakkalan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut 26.8.2021 (§ 78) asiakasmaksujen perimättä jättämisen tai alentamisen perusteet.

Lisätietoa

Rättyä Katja

taloussihteeri
Vammaispalvelut
Tapailankuja 11 B, 14200 Turenki

Ruokonen Raija

Avopalvelujen palvelusihteeri
Ikääntyneiden palvelut, Kotihoito

Kotihoidon laskutus, ateriapalvelut, turvapuhelinpalvelut.

Tapailanpiha 11 B, 14200 Turenki