Avopalvelut

Turvapuhelimen kuukausimaksu

 • AddSecuren laite 8,97 €/kk  –  AddSecure laskuttaa asiakasta suoraan (sis. laitevuokran ja valvonnan)
 • auttamiskäynti vuorokauden ajasta riippumatta  –  12,20 €/käynti

Kotiin kuljetetut ateriat

 • lounas kylmä 10,50 €/annos

Peseytymispalvelu

 • kylvetys 12,20 €/kerta
 • kuljetus 3,50 €/yhdensuuntainen matka

Päiväkuntoutus

 • päiväkuntoutuspäivä 17,00 €
 • kuljetus 3,50 €/yhdensuuntainen matka

Tilapäinen sairaanhoito / arviointitiimin käynnit

 • 12,20 €/käynti
 • laskutetaan korkeintaan 2 käyntiä/vrk
 • kotihoidon arviointijakso 9,60 € /vrk

Säännöllinen kotihoito

Asumispalvelut

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen (Kotipelto, Elsakoti, Kyterinhovi) asiakasmaksua määrittäessä otetaan huomioon nettotulot. Kuukausittain asiakkaalta veloitetaan:

 • asiakasmaksu, joka on 85 % asiakkaan nettotuloista, kun tuloista on tehty tietyt vähennykset. Asukkaan henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä kuitenkin vähintään 167 €/kk.
 • vuokra yksiköstä ja asunnon koosta riippuen
 • Lisätietoja maksuista (pdf)
 • maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu määrätään toistaiseksi ja sitä tulee tarkistaa, jos maksukyky olennaisesti muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi.
 • Tehostetun asumispalvelun tuloselvityslomake.

Vanhainkodin pitkäaikaishoitomaksut

 • määräytyvät maksukyvyn mukaan. Maksu voi olla enintään 85 % asukkaan nettokuukausituloista. Asukkaan henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä kuitenkin vähintään 112 €/kk.
 • jos asukas on elänyt esim. avioliitossa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy  puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Maksu voi olla enintään 42,5 % yhteenlasketuista kuukausituloista.
 • https://stm.fi/terveydenhuollon-maksukatto
 • maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu määrätään toistaiseksi ja sitä tulee tarkistaa, jos maksukyky olennaisesti muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi.
 • laitoshoidon tuloselvityslomake.

Intervallihoidon maksut

 • lyhytaikaisessa laitoshoidosta (Tapailakoti) hoitopäivämaksu 49,60 €/hoitopäivä.
 • asiakasmaksukaton täyttymisen (692 €/kalenterivuosi) jälkeen hoitopäivämaksu on 22,80 €/hoitopäivä.
 • mikäli asiakkaalla on omaishoidon vapaapäiväoikeus 3 vrk/kk, huomioidaan ne laskulla 11,60 €/vrk
 • lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen (muut yksiköt kuin Tapailakoti tai Janakkalan sairaala) 42,00 €/hoitopäivä. Tämä palvelu ei kerrytä maksukattoa.

Avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon asiakasmaksut

Maksualennukset ja -vapautukset