Kotikuntoutus

Ikääntyvä kuntalainen, jolla on fyysisen toimintakyvyn riskejä tai toimintakyvyn vajeita ja hän tarvitsee kotona asumisensa sekä harjoitteluohjelmansa
toteutumisen tueksi suunnitelmallisesti käyntejä kotiin. Aloitteen tai pyynnön fysioterapeutin arviosta voi tehdä terveydenhuollon ammattilainen tai omainen/ asiakas itse ottamalla yhteyttä fysioterapiaan tai asiakasohjaukseen, silloin kun huoli toimintakyvystä tai liikkumiskyvystä herää. Jakson tarpeen arvioi fysioterapeutti.
Kotikuntoutus jakso on ajankohtainen silloin kun asiakas ei pääse kodin ulkopuolisiin kuntouttaviin palveluihin esim. seniorisali tai erityisliikunnan
ryhmät. Jos ikäihmisellä on runsaat kotihoidon avut, toteutuu harjoittelu kotona yksilöllisen arvion mukaan fysioterapeutin tai kotihoidon hoitajan ohjaamana.

Kotikuntoutuksen tarkoituksena on kuntalaisen toimintakyvyn, kotona selviytymisen ja omien voimavarojen tukeminen. Tavoitteena on toimintakyvyn
koheneminen ja asiakkaan motivoituminen itsenäiseen tai ohjattuun omien voimavarojen käyttöön.

Suunnitelman ja tavoitteet kotikuntoutusjaksolle tekee fysioterapeutti yhdessä asiakkaan kanssa. Toimintakykyä arvioidaan erilaisin toimintakykymittarein, jotka
toimivat suunnitelman pohjana. Kotikuntoutusjakson suunnitelma/ sisältö ja käyntien määrä arvioidaan yksilöllisesti. Jakson pituus on maksimissaan 16 kertaa, käynnit toteutuen 1-2 kertaa viikossa. Suunnitelma kirjataan asiakaskohtaisesti potilastietojärjestelmään.
Kuntouttava lähihoitaja toteuttaa jakson suunnitelman mukaisesti asiakkaan kanssa ja havainnoi asiakkaan edistymistä. Lähihoitaja keskustelee asiakkaan
edistymisestä fysioterapeutin kanssa ja suunnittelee jakson etenemistä.

Jakson päättyessä fysioterapeutti tekee arviointikäynnin asiakkaan luo. Käynnillä arvioidaan asiakkaan toimintakykyä mittareiden avulla ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Asiakkaan kanssa tehdään suunnitelma toimintakyvyn ylläpitämisestä jakson jälkeen. Tarvittaessa fysioterapeutti sopii seurantakäynnin.

Fysioterapeutin arviointi kotikäyntinä sekä lähihoitajan toteuttama kotikuntoutusjakso on asiakkaalle ilmainen.

Päiväkuntoutus

Päiväkuntoutuksen kuntoutusjaksot ja muistikuntoutus ovat tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät itsenäisesti pysty käymään muissa kodin ulkopuolisissa toiminnoissa ja joiden arvioidaan hyötyvän sosiaalisesta ja fyysisestä toimintakyvyn tukevasta ryhmätoiminnasta. Asiakkaalla voi olla muistioireita, masennusta, yksinäisyyttä ja fyysistä toimintakyvyn heikkenemistä.

Kuntoutusjakso toteutuu 12 viikon mittaisena ja muistikuntoutuksen kesto yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Päiväkuntoutuksen kesto on 5tuntia ja sisältää tuolijumppaa, kuntosaliharjoittelua, ulkoilua ja erilaisia toimintatuokioita. Toiminnan tavoitteena on fyysisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen sekä omaishoitajan tukeminen osana palvelua.

Toimintapäivän palvelumaksuun sisältyvät myös ateriat ja lisämaksusta kuljetus.

Päiväkuntoutuspalveluun on mahdollista päästä palvelutarpeen arvioinnin ja terveydenhuollon ammattilaisen lähetteen kautta.

Ikääntyneiden palveluiden hinnastot.

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden asiakasohjaus
Asiakasohjaus, Ikääntyneiden palvelut, Kotihoito

Soittoajat:

ma-pe
klo 9-14

la-su
ei tavoitettavissa

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki
Ikääntyneiden palvelut

Päiväkuntoutuspäivät: tiistai, keskiviikko ja torstai.

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki