Janakkalassa ikääntyneille on tarjolla erilaisten yhdistysten ja järjestöjen tarjoaman toiminnan lisäksi liikuntatoimen järjestämää ohjattua ryhmäliikuntaa senioreille ja erityisryhmille. Voit myös ottaa talteen parhaat liikuntavinkit videokirjastosta, mistä löytyy ohjeita ja harjoituksia kaiken ikäisille ja kuntoisille.

Kunnasta löytyy myös monipuoliset liikuntamahdollisuudet esim. Tervakosken uimahalli sekä Turengissa liikuntahalli kuntosaleineen. Lisäksi hyvät ulkoilumaastot kannustavat ulos liikkumaan.

Kuntoutuksen tavoitteena on ikääntyneiden hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen.

Ikääntyminen ja sairaudet vaikuttavat toimintakykyyn. Näiden lisäksi vaikuttaa, miten toimintakykyä pidetään yllä erilaisilla harjoitteilla ja toiminnoilla. Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen voidaan vaikuttaa hyvällä ravitsemuksella, riittävällä unella ja levolla sekä liikunnalla. Myös ympäristöllä on vaikutusta toimintakykyyn. Ympäristöä voidaan muun muassa muokata esteettömämmäksi ja lisäksi ikääntyneen avuksi voidaan hankkia sopivia apuvälineitä.

Monipuolinen liikuntaharjoittelu on tärkeimpiä kotona asuvien iäkkäiden kaatumisten ehkäisykeinoista. Harjoittelun tulisi sisältää tasapaino- ja liikkumiskykyä sekä lihasvoimaa kehittäviä harjoituksia.

Hyvä kestävyyskunto ehkäisee erilaisten sairauksien syntyä ja on myös osa monen sairauden hoitoa.